Kunstroof is een wereldwijd probleem. Er zijn enorme bedragen in het spel en er worden terroristische acties mee gefinancierd. Toch staat deze vorm van misdaad bij politiediensten overal ter wereld – Italië uitgezonderd – laag op de prioriteitenlijst. In de Belgische Senaat maakte ik hier de afgelopen maanden samen met de andere senatoren werk van. 

De concrete aanleiding voor een informatierapport was de beslissing van de federale regering om de cel 'Kunst en Antiek' van de federale politie te ontmantelen. Onbegrijpelijk: net wanneer de regering meer inzet op veiligheid, wordt bespaard in de strijd tegen kunstroof terwijl er banden zijn met georganiseerde misdaad en terreur, en Brussel nagenoeg geldt als een draaischijf voor de illegale handel in kunst en cultuurgoederen.

Het intense werk waarbij we talrijke internationale experts aan het woord lieten, resulteerde in een informatieverslag waar de verschillende regeringen mee aan de slag kunnen gaan. In dit verslag formuleren we vaststellingen en aanbevelingen die moeten leiden tot een heractivering van de federale cel Kunst en Antiek, de implementering van het UNESCO-Verdrag van 1970 en een nauwere samenwerking tussen de deelstaten in de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen. Want actie is nodig, vooraleer we ons onvervangbaar erfgoed voor altijd verliezen. 

Het valt dan ook te betreuren dat N-VA zich niet kon vinden in het informatierapport en liet weten dat ze tegen zullen stemmen. Om dergelijk, internationaal probleem aan te pakken, is nu eenmaal samenwerking over de grenzen van de gewesten heen cruciaal. Spijtig dat men per se een communautair punt wil maken, zelfs wanneer het de bestrijding van terreur betreft.

Een overzicht van de werkzaamheden van de Senaat in het kader van het informatieverslag 'De samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof' kan je hier vinden. Het opiniestuk dat ik over de problematiek van internationale kunstroof en illegale kunsthandel schreef met de collega's van cd&v en Open Vld kan je hier lezen.