Zwevegem zet in om eenzaamheid te voorkomen bij ouderen en hulpbehoevenden. Vanaf maandag 6 maart kan er een beroep gedaan worden op vrijwilligers voor een bezoekje, een klein klusje of vervoer naar bijvoorbeeld de nieuwe dorpsrestaurants in de woon-zorgcentra. “Met het Zorgnetwerk willen we inspelen op bestaande noden waar nog geen of een onvoldoende antwoord voor bestaat”, zegt schepen van Sociale zaken, Marc Claeys (SP.A).

Het Zorgnetwerk Zwevegem is een nieuw initiatief binnen hetactieplan om armoede in de eigen gemeente aan te pakken. Met het Zorgnetwerkwil men nu ondersteuning bieden aan de andere doelgroep: de 80-plussers enhulpbehoevenden.

Het Zorgnetwerk speelt in op mobiliteitsproblemen eneenzaamheid. “Enerzijds kan er een beroep worden gedaan op een gratisdienstverlening, zoals bezoek krijgen of kleine klusjes laten uitvoeren.Daarnaast hebben we ook een vervoers- en boodschappendienst tegenkilometervergoeding.”

Om eenzaamheid te voorkomen of tachtigplussers enhulpbehoevenden uit een sociaal isolement te halen, opent Zwevegem ook tweedorpsrestaurants. Voortaan kunnen ze elke dag in het woon-zorgcentrum inHeestert en in het woon-zorgcentrum Zwevegem gaan eten. Ook mensen met eenleefloon kunnen er terecht.

INFO: Alle aanvragen voor hulp kunnen gedaan worden viazorgnetwerk@zwevegem.be of bellen naar de zorgcoördinator Charlotte Dheedene: 0493-31.88.14.                                                                                                                                                                                                   Ook vrijwilligerskunnen zich op die manier melden