Deze week is het Seniorenweek. “Ook dit jaar krijgen 780 Essense 80-plussers ter gelegenheid van deze Seniorenweek van van het gemeentebestuur een doos heerlijke koekjes aan huis bezorgd. Maar, de Seniorenweek is meer. Het is ook een campagne met aandacht voor de groeiende groep senioren in de samenleving. En die aandacht is zeker niet overbodig", vindt Jokke Hennekam, schepen van sociale zaken en seniorenbeleid (sp.a).

- Vier op de vijf senioren hebben niet genoeg inkomen of pensioen om de rusthuisfactuur te betalen. Niet verwonderlijk, aangezien het voorbije anderhalf jaar vier op de tien rusthuizen hun prijzen hebben opgetrokken.
- Ondertussen zorgt het gebrek aan investeringen door de Vlaamse overheid ervoor dat het tekort aan opvangplaatsen voor zwaar zorgbehoevende senioren snel toeneemt, met onaanvaardbare wachtlijsten.
- Uit getuigenissen van het verplegend personeel blijkt dan weer dat zij door personeelstekorten en besparingen amper tijd krijgen om senioren op een waardige manier te verzorgen.

Voor sp.a is de Seniorenweek dan ook het moment bij uitstek om aandacht te vragen voor de ouderenzorg en alle mensen in de ouderenzorg een hart onder de riem te steken.