Serdar is 37 jaar en werkzaam bij mutualiteit De Voorzorg. Hij was 6 jaar schepen van Sport in de vorige Open VLD-sp.a legislatuur. "Het is een hele eer om unaniem als fractieleider verkozen te worden", zegt Serdar in een korte reactie. "Ik zal dan ook, samen met mijn fractiegenoten, het asociale beleid van deze meerderheid blijven aanvechten".