Voor sp.a komt geboren en getogen Berchemnaar en adviseur bij het ABVV Dries Vreven op de 3de plaats.  Huidig gemeenteraadslid, Dirk Moors duwt de lijst. 

Lijsttrekker is Yonnec Polet, huidig PS-gemeenteraadslid en ondervoorzitter van de MIVB. Op de tweede plaats staat de perfect tweetalige Sabrina Dejroud, studente criminologie aan de VUB.

“Ik geloof in een toekomst voor onze gemeente waarin we luisteren en samenwerken. Luisteren naar en samenwerken met inwoners door burgerinitiatieven of wijkcomités te steunen. Maar ook meer overleggen en samenwerken met onze buurgemeenten en het Brussels Gewest. Als iedere gemeente op zijn eigen eiland blijft, lossen we de stedelijke problemen van Brussel niet op. We willen een gemeente waar het goed wonen is voor iedereen, ook voor wie het moeilijk heeft. We willen een eerlijk beleid dat sociaal progressief is, en een open aanpak op maat van alle Berchemnaren. Yonnec en Sabrina willen dat ook.  Het is daarom vanzelfsprekend dat we op dezelfde lijst opkomen,” aldus  Dries Vreven. 

PS en sp.a werken volop aan een tweetalig programma en stellen de komende weken de volledige lijst voor met  27 kandidaten van verschillende leeftijden en achtergronden uit verschillende wijken uit de gemeente.

 

Contact

 

Dries Vreven (sp.a)

Emile Heylensstraat 24

1082 BRUSSEL

0479 46 68 09

vrevendries@hotmail.com