Het voorstel om het Sint-Amandsplein terug te geven aan de mensen, en om er een groene zone van te maken, werd goedgekeurd op de gemeenteraad. "Pleinen werden ontworpen voor mensen, niet voor auto's", verdedigde gemeenteraadslid Frederik Nuytten (sp.a) het voorstel voor een autovrij plein. 

Het Sint-Amandsplein wordt een groene oase in de stad met ruimte om te wandelen, picknicken, spelen of te verpozen tussen het shoppen door. 

"Andere steden zijn ons reeds voorgegaan en nu brengen ook wij opnieuw een extra stuk zuurstof, esthetiek en groene, open ruimte in de binnenstad. We brengen dit stukje publieke ruimte terug naar zijn oorspronkelijke bedoeling en geven het terug aan de mensen", verdedigde Frederik Nuytten de plannen in de gemeenteraad. "Het plein zorgt ook voor een heleboel nieuwe mogelijkheden. In de verharde ruimte rondom het plein kunnen in de toekomst opnieuw kleinschalige initiatieven van en voor de bewoners plaatsvinden. Waarom geen boeken- of boerenmarkt?"

Auto's kunnen terecht in de vernieuwde ondergrondse parkingen in de stad en er worden ook kortparkeerplaatsen voorzien die een kort bezoek aan de handelszaken in de omgeving mogelijk maken. Ook bovengronds zijn in de omliggende straten nog voldoende parkeerplaatsen aanwezig.  

De beslissing om het Sint-Amandsplein terug in ere te herstellen en er een belevingsplein van te maken in plaats van een parking, is een duurzame beslissing die rekening houdt met de noden van een volgende generatie stadsbewoners: een toekomst waar de auto een steeds minder cruciale rol speelt en waar het respect voor de leefomgeving toeneemt.