Axel Weydts, schepen van mobiliteit: “Het is echt opvallend hoe anders de sfeer is aan de schoolpoort. Geen gewriemel van auto’s voor en rond de schoolpoort. Geen foutparkeerders. Kortom een veel veiligere omgeving voor de kinderen. We hopen dat Pius X amassadeur kan zijn voor de schoolstraten en samen met de stad andere scholen kan overtuigen.”

Tussen de herfst- en de kerstvakantie zet VBS Pius X  het experiment verder. De kans is groot dat de schoolstraat daarna definitief ingevoerd wordt.

Resultaten bevraging

304 deelnemers vulden de bevraging in. Ongeveer de helft van de deelnemers aan de bevraging zijn kinderen. De andere helft zijn ouders. Ook enkele leerkrachten en buurtbewoners vulden de vragenlijst in. Bijna alle deelnemers vinden de schoolstraat een positief initiatief (95%). Alle buurtbewoners en leerkrachten zijn enthousiast. Ook 137 van de 140 leerlingen zijn positief (98%). Bij de ouders vinden 138 van de 143 ouders de schoolstraat geslaagd.

Axel Weydts, schepen van mobiliteit : “Tijdens de korte proefweek merken we ook een kleine verschuiving in hoe ouders en kinderen naar school komen. De meeste kinderen en ouders komen te voet of met de fiets. Een kleine helft komt met de auto. Dat is toch iets minder dan zonder schoolstraat (44 % in plaats van 48%)”.

Een overgrote meerderheid van de kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners is voorstander om de schoolstraat permanent in te voeren (85%). 

Doorstart na de herfstvakantie

Tussen de herfst- en de kerstvakantie zet VBS Pius X het experiment met de schoolstraat alvast verder. Er is wel een lichte bijsturing van uren van de schoolstraat:

- ’s morgens: van 8.25 tot 8.40 uur (5 min. korter)
- ’s avonds: van 15.50 tot 16.10 uur (10 min. korter). Op vrijdag is dat van 14.50 tot 15.10 uur.
- woensdagmiddag: van 11.40 tot 12 uur