Het idee van statiegeld op PET-flessen en blikjes als oplossing voor zwerfvuil komt niet uit het niets. Een pak Europese landen zoals Duitsland, alle Scandinavische landen, Kroatië en Slovenië heffen al statiegeld op plastic flessen en blikjes en met succes. De afgelopen maanden is de discussie over het uitbreiden van statiegeld op plastic PET-flessen en blikjes opnieuw in de actualiteit. En dat is te danken aan de statiegeldalliantie.

De statiegeldalliantie is een initiatief van het Recycling Netwerk Benelux en wordt gesteund door lokale overheden, bedrijven, milieuorganisaties en al wie overtuigd is dat statiegeld een duurzame oplossing is voor minder afval en minder zwerfvuil. Ondertussen zijn er meer dan 400 Belgische en Nederlandse steden, gemeenten, en andere partners die de statiegeldalliantie steunen.

“Dat een pak steden en gemeenten zich aansluiten bij de statiegeldalliantie is geen toeval. Het lokale niveau levert al enorme inspanningen om het vele zwerfvuil te bestrijden en straten en pleinen net te houden. Alle steden hebben baat bij een structurele aanpak aan de bron van het probleem.” Zegt Willem Stevens (sp.a), schepen van Duurzame Ontwikkeling in Sint-Gillis.

Het is belangrijk dat ook de Brusselse gemeenten zich uitspreken en hun steun geven aan de statiegeldalliantie en aan het idee om statiegeld uit te breiden naar plastic flessen en blikjes.

Willem Stevens: “Brussel staat bij velen helaas bekend als een vuile stad. Zwerfvuil is daarbij een belangrijke factor en dankzij de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes kunnen we wijken, straten en pleinen weer netter maken.” 

https://statiegeldalliantie.org/