Een team van een tiental seniorenvrijwilligers werd opgeleid en neemt de intensieve huisbezoeken op zich, die naar schatting meer dan een jaar in beslag zullen nemen. "Bedoeling is enerzijds om in contact te komen met deze groep inwoners. Daarbij kunnen we nagaan of er nood is aan een bepaalde hulp- of dienstverlening. Anderzijds kunnen de vrijwilligers hiermee ook het sociaal isolement doorbreken. Eenmaal de 80 voorbij is de kans groot dat mensen in eenzaamheid leven", zegt Geerts.

(foto: HLN)