Het OCMW en Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw starten dit najaar met een ondersteuningsnetwerk voor kansarme gezinnen met jonge kinderen. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) is tevreden met dit initiatief, maar dringt ook aan op structurele maatregelen tegen kinderarmoede.

Vanaf september starten het OCMW en Gemeentebestuur met het VONK!-project. Dat staat voor Vrijblijvend Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge Kinderen. Bedoeling is dat de diensten waarmee kansarme gezinnen in contact staan, zoals het OCMW en Kind & Gezin, hun hulpverlening beter op mekaar afstemmen en de gezinnen aan huis begeleiden. Met de ouders zal een groepsproces worden opgestart. Doel is deze ouders samen te brengen, ervaringen te laten uitwisselen en hen te versterken in hun opvoedingsvaardigheden. De Gemeente en het OCMW haalden hiervoor hun inspiratie in Dilbeek, waar een gelijkaardig initiatief loopt.

OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) is tevreden met het VONK!-project. “SP.A pleit al geruime tijd voor een daadkrachtiger beleid tegen kinderarmoede in onze gemeente. Ik ben dan ook zeer tevreden dat het Leeuwse bestuur hier op ons aandringen eindelijk werk van maakt.”  Toch blijft Van Vooren waakzaam. “Een tachtigtal Leeuwse kinderen tussen nul en drie jaar groeit op in een kansarm gezin. Voorlopig wordt voor het VONK!-project slechts één deeltijds (40%) personeelslid vrijgesteld. De ervaring zal uitwijzen of dit voldoende is om dit project te doen slagen.”

Tewerkstelling,  betaalbare huisvesting en toegankelijke gezondheidszorg

SP.A pleit ook voor structurele maatregelen in de strijd tegen kinderarmoede. “Werkloosheid, slechte huisvesting en een zwakke gezondheid zijn belangrijke oorzaken van  kansarmoede in gezinnen met jonge kinderen”, vertelt het OCMW-raadslid. “Het komt er dan ook op aan om zo veel mogelijk van deze risicofactoren terug te dringen. Dat kan door een intensieve begeleiding naar werk, de bouw van extra sociale woningen en het oprichten van een wijkgezondheidscentrum. Wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. Dit zijn echter noodzakelijke maatregelen om alle Leeuwse kinderen gelijke kansen te bieden. Ik zal mij hier de komende maanden voor blijven inzetten”, besluit Van Vooren.