Schepen van Jeugd Caroline Gennez houdt woord. De beloofde skate-infrastructuur komt er. De Mechelse jeugd wacht reeds lang op degelijke infrastructuur om hun hobby te beoefenen. Een gespecialiseerd studiebureau zal nu een voorstudie maken over de inplanting van de skatebowl. 

[image] Het was één van de verkiezingbeloftes van sp.a-spirit om zeer snel een skatepark te realiseren in onze stad. In de begroting werd dan ook 15.000 euro ingeschreven, een bedrag dat bij de begrotingswijziging van deze maand nog zal verhoogd worden met 2.000 euro.
 
Na overleg met de werkgroep skaten van de jeugdraad werd de locatie aan het Douaneplein, naast Perron M als geschikt bevonden. Deze plek is eigendom van de stad, goed bereikbaar én er zijn geen buren die eventueel last zouden hebben van het lawaai.

Om te bekijken of een skateruimte op de voorziene plaats ook effectief mogelijk is, zal een gespecialiseerd studiebureau nu eerst een voorstudie voeren over de inplanting van de skatebowl.
 
"Het is wel nog steeds onze bedoeling om het skatepark volledig te laten bouwen door de skaters zelf en niet door een aannemer”, zegt Gennez. “Dit maakt de zaak niet alleen veel goedkoper, het verhoogt ook de betrokkenheid van de jongeren. Ze zullen trots zijn op hun vrijwilligerswerk, hun park en het daarna ook respecteren en onderhouden.”
 
“We willen jongeren serieus nemen. Zij zijn best in staat en welwillend om de handen uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te nemen. We moeten hen hiervoor wel de kans durven geven”, besluit Gennez.