Zonder overlast te berokkenen, kunnen skaters zich zondag nog eens uitleven in de feestzaal van de sluitende Euroshopping. Daarna wordt het gebouw afgebroken. Peter Brandts en Serge Goossens, zaakvoerders van de Mechelse skatewinkel Core Shop, zijn daarvoor druk in de weer. De twee ervaren skaters schrikken wel van het voorval aan de Lamot-site. Daar werd de dertienjarige skater Luka De Donder deze zomer opgepakt, omdat hij aan het skaten was. (DS 12 oktober) 'Af en toe gooit een buurtbewoner wel eens met een emmer water. Maar tot nu toe heb ik de politie daar nog niets weten over zeggen', zegt Goossens.

'We hebben zelf een reglement gekregen waarin staat dat we op het fietspad en het voetpad mogen skaten. Soms moet ik de politie daar zelf nog attent op maken.' Na herhaalde klachten over overlast werd deze zomer wel een jonge skater opgepakt en toevertrouwd aan het Nero-project. 'Dat is een juiste aanpak die blijkbaar toch ook wat indruk maakt. Op die manier worden ook de ouders gemobiliseerd want soms beseffen ze niet dat er problemen zijn', reageert burgemeester Bart Somers (Open VLD).

Schepen van Jeugdbeleid Caroline Gennez (SP.A) reageert verbaasd op het voorval. 'Ik ontken het probleem niet. Ik heb ook zelf al enkele klachten van overlast binnengekregen', zegt Gennez. 'Maar jongeren moeten ook kunnen spelen. Ik wil daarom nagaan of het praktisch haalbaar en realistisch is om binnen bepaalde tijdsperioden te skaten in de stad. Daarover wil ik overleggen met skaters, ouders en buurtbewoners om een goede oplossing te zoeken.' Gennez wil het incident niet onder de mat vegen. 'We moeten dit grondig onderzoeken', zegt ze. 'Als de kinderen inderdaad geen verwittiging kregen, is het totaal ongepast dat de politie hen meeneemt naar het politiebureau. Bovendien moet de politie ook onmiddellijk de ouders contacteren. De Mechelse aanpak van overlast is een succesformule. Maar, waar gewerkt wordt, kunnen ook fouten gemaakt worden. Als blijkt dat er fouten werden gemaakt zijn verontschuldigingen op hun plaats en moeten we ook lessen trekken.'

In het politiereglement van Mechelen is niet opgenomen dat spelende kinderen niet als overlast kunnen beschouwd worden. 'Zo creëer je alleen maar andere discussies, omdat we dan niet meer in staat zouden zijn op te treden', zegt Somers. 'Jong zijn is een vrijbrief om te spelen, maar niet om allerlei dingen te doen die niet kunnen en mogen.' Hoe je het ook draait of keert, plaats voor skaters is er hoegenaamd niet. 'Het skatepark in De Nekker is goed voor beginnelingen, maar je geraakt er onmiddellijk op uitgekeken. Je moet er trouwens telkens betalen', zegt Goossens. 'De Lamot-site en ook de Melaan zijn, als goede betongronden, de meest geliefde plaatsen.' Mechelen Kinderstad engageert zich wel en maakt 15.000 euro vrij voor de bouw van een skatebowl aan Perron M. De skaters staan zelf in voor de bouw. 'Op dit ogenblik maken we de plannen op en moeten we samen met de jeugddienst nog een bouwaanvraag indienen en een architect vinden. Na deze skatebowl zou het dan de bedoeling zijn het park uit te breiden. Want het kan goed zijn dat met de komst van dit park ook het aantal skaters zal verdubbelen', zegt Goossens nog.