Momenteel circuleert er een mail in de buurt van Mortsel-Dorp van de heer Arnold Van Hove. De heer Van Hove suggereert daarin dat er plannen zouden zijn om het huidige terrein aan de 11 julistraat te bebouwen. Dat is volstrekte onzin. Een kwakkel van de ergste soort.

We hebben als stadsbestuur bewust gekozen om op die plek zwaar te investeren in een nieuw skateterrein. Met nieuwe toestellen en een uitstekende vloer om te skaten. De plek is ideaal aangezien ze centraal ligt, vlakbij scholen en jeugdverenigingen. Het is ook een fijne plek omdat we daar naast de Meerminne oud en jong bij elkaar kunnen blijven.

We zouden wel compleet gek zijn om op die plek te gaan bouwen. Dat gaan we dus ook niet doen.

Als dat indianenverhaal tot bij u komt, spreek het gerust tegen!

Steve D'Hulster 

Schepen Ruimtelijke Ordening