Daniel daarover: “We gaan die allemaal doen samenwerken in wat ik ons ‘SLIM-plan’ noem. Dat staat voor ‘Samen Leven Is Mensenwerk’. In Gent draait alles wat we doen rond mensen, niet rond dingen. Zaken zoals nieuwe ICT-toepassingen, apps en open data zijn nodig, maar ze blijven slechts middelen om ons ultieme doel te dienen: dat elke Gentenaar een goed leven zou kunnen hebben. Dat geldt ook voor ons SLIM-plan: de mensen komen op de eerste plaats, zowel de medewerkers als de bewoners.”

Het Gentse stadsbestuur blijft dus effectief kiezen voor een open en tolerante samenleving, maar ook voor een kordate aanpak van de problemen, zónder de factuur door de schuiven naar toekomstige generaties Gentenaars. “Het mag duidelijk zijn: ik kies resoluut voor een stad waarin straathoekwerkers en buurtwerkers de mensen helpen om samen te leven met anderen. Ik ben niet naïef: wij werken ook aan de onmiddellijke veiligheid van de Gentenaars. Maar ik wil geen militairen in onze straten. We zetten volop in op preventie, participatie en co-creatie, en alleen voor repressie als het écht nodig is.”

Bij de Politie zullen, naast de 30 inspecteurs, ook drie coaches aan de slag gaan die mensen moeten voorbereiden op de toelatingsexamens, waardoor het politiekorps een veel betere afspiegeling van de Gentse bevolking zal worden. De slogan ‘Uw politie altijd nabij’ wordt daardoor nog sterker.