Caroline Gennez en Joris Vandenbroucke: “Te veel kinderen lopen achterstand op omdat ze niet naar de crèche gaan. Voor het ene kind komt de overgang van crèche naar kleuterklas dan weer te vroeg, terwijl een ander kind net te weinig prikkels krijgt. Ouders hollen van hot naar her, van werk naar crèche naar school. Alleen als we kleuterschool, kinderopvang en verenigingen en clubs naar elkaar laten toegroeien, blijft geen enkel kind achter en geven we een boost aan de levenskwaliteit van kinderen én ouders.”

Het nieuwe model is gebaseerd op 3 pijlers:

  • Een zachtere overgang tussen kinderopvang en kleuterschool
  • De brede school als basis en spil van het netwerk voor onderwijs, opvang en vrije tijd
  • Voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare opvang voor elk kind