Zo’n 40 jaar lang vormden de drie woontorens aan het Rabot een bekend stadsgezicht. Maar met de vernieuwing van de Rabotsite komt hier verandering in. Een nieuwe mijlpaal in het project is nu bereikt: nu verdwijnt ook de tweede Rabottoren uit de Gentse skyline.

Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent start met de afbraak van de tweede Rabottoren in de Filips van Cleeflaan. Eerst wordt het appartementsgebouw vanbinnen gesloopt. Deze zomer beginnen vervolgens de effectieve sloopwerken. Midden 2018 zou de tweede Rabottoren volledig afgebroken moeten zijn.

Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent plant om aansluitend te beginnen met de bouwwerken aan twee nieuwe appartementsgebouwen met samen 95 sociale huurwoningen op de plaats waar nu de tweede Rabottoren staat.

Timing

‘Vanaf de zomer starten de effectieve afbraakwerken’, weet Guy Reynebeau, voorzitter van WoninGent. In een eerste fase worden kleine kranen bovenop het gebouw geplaatst om de bovenste verdiepingen af te lagen. De aannemer begint aan de oostelijke kant van het gebouw (aan de kant van de Opgeëistenlaan). Om veiligheidsredenen worden aan die kant 8 verdiepingen op deze manier afgebroken. Eind 2017 moeten de bovenste verdiepingen helemaal afgebroken zijn.

Begin 2018 start vervolgens de integrale sloop van de hoogbouw door middel van een grote hydraulische kraan. Deze fase duurt zo’n tweetal maanden. Tot slot gebruikt de aannemer opnieuw kleinere kranen om de onderste verdiepingen af te breken. Volgens de planning zou de tweede Rabottoren midden 2018 volledig afgebroken moeten zijn.

Project vervanging Rabotsite

‘De vervangingsbouw van de Rabottorens kadert binnen een bredere visie op de wijk Rabot-Blaisantvest zoals uitgewerkt in het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’’, legt Sven Taeldeman uit, sp.a-schepen van stadsontwikkeling. ‘Met dit project wordt willen we de 19de-eeuwse wijk uit haar isolement te halen en er een nieuwe dynamiek in te blazen.'

'In de plaats van de drie Rabottorens komen acht lagere appartementsgebouwen met samen ca. 360 sociale appartementen en ook een aantal gemeenschapsvoorzieningen. Tussen de nieuwe gebouwen is er plaats voor onder meer collectieve private tuinen. Er komt ook een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop De Lieve', weet Sven.

De eerste drie nieuwe gebouwen - goed voor 131 sociale huurwoningen - worden nu gebouwd op de plaats van de eerste Rabottoren. Volgens de huidige plannen, zullen deze vanaf midden 2018 in verhuring kunnen gaan.

Aansluitend op de sloop van de tweede Rabottoren, wil WoninGent starten met de bouwwerken aan de twee overige gebouwen. Deze moeten dus komen waar nu nog de tweede Rabottoren staat.

De timing voor de afbraak en vervanging van de derde Rabottoren wordt afgestemd op de voortgang van de eerste twee fases. Volgens de huidige planning zou het volledige project eind 2023 klaar moeten zijn.

Klein stukje toren bewaard

Nog een fijn weetje: een klein stukje van de toren blijft bewaard. Op initiatief van kunstenares Petra Stavast wordt de graffiti op de tweede Rabottoren met de afbeelding van de in 2015 overleden pastoor Koen Blieck voorzichtig afgenomen in samenwerking met de aannemer van de sloopwerken. De tien platen zullen hun hergebruik vinden op het toekomstige Koen Blieckplein.