“Het is onvoorstelbaar dat in een welvarende regio als de onze mensen nog steeds afgesloten raken van de waterleiding”, zegt Rob Beenders. “Daarmee los je de armoede niet op.”

Vlaams parlementslid Rob Beenders is er niet over te spreken dat er in 2016 bij 2.617 klanten het water werd afgesloten omdat ze de facturen niet betaalden. 

“Die mensen duw je eigenlijk nog dieper in de armoede”, zegt Beenders. “Want als ze afgesloten zijn van de waterleiding dwing je hen om flessenwater te kopen. Dat kost honderden keren meer per liter. En zo raken ze nog meer in de problemen.”

Daarom stelt Beenders vandaag in het Vlaams parlement voor een verbod op het afsluiten van de waterleiding te stemmen. “Mensen met betalingsproblemen moeten in een welvarende regio als Vlaanderen over een minimumhoeveelheid drinkwater kunnen beschikken, net zoals dat nu al het geval is met elektriciteit”, besluit Rob Beenders.