Caroline Gennez en Peter Vanvelthoven vinden het onaanvaardbaar dat de regering geen betere garanties voor de jobs bij Fortis afdwong. Ook Dexia moet snel duidelijkheid verschaffen.

Premier Herman Van Rompuy en minister van Financiën Didier Reynders hadden het deze ochtend over een goede deal met BNP Paribas. Hoezo goede deal? In oktober vond de voorganger van Van Rompuy, Yves Leterme, ook al dat er goed onderhandeld was met BNP Paribas. Maar blijkbaar niet goed genoeg. Er was dus een herkansing nodig. En wat sp.a betreft: ook het akkoord van deze ochtend verdient een ruime onvoldoende. Want Fortis Bank komt nog altijd in Franse handen terecht en duidelijke afspraken over de werkgelegenheid zijn nergens te bespeuren.
Dat staat in schril contrast met de duidelijke afspraken die de Vlaamse regering vorige week met KBC maakte. Daar was het wel mogelijk om engagementen over jobs en kredietverstrekking aan onze gezinnen engagementen te verkrijgen.

Peter Vanvelthoven: “De regering Van Rompuy wil ons doen geloven dat Fortis een Belgische bank blijft. Het tegendeel is waar. Aan de oorspronkelijke deal verandert niks: BNP Paribas wordt voor 75% eigenaar van de Fortis bank. De Franse groep verwerft zo de meerderheid van het kapitaal én dus ook de beslissingsmacht. Deze regering heeft één van de belangrijkste bedrijven voor onze Belgische economie aan het buitenland uitverkocht en volhardt nu in deze foute beslissing.”

Er zijn bovendien geen nieuwe garanties voor de werkgelegenheid opgenomen in het nieuwe akkoord. Er staat enkel een verwijzing naar de bepalingen van het vorige akkoord. sp.a herhaalt haar stelling dat de crisis bij de banken niet op het personeel mag verhaald worden. Nu banken worden gered door de overheid, spreekt het voor zich dat die overheid garanties vraagt naar tewerkstelling en kredietverstrekking aan gezinnen en bedrijven.

Caroline Gennez: “De werkgelegenheid voor de 25.000 medewerkers van Fortis moet dus beschermd worden. Het kan niet dat de regering hiervoor geen glasheldere garanties van BNP Paribas heeft kunnen afdwingen. Dit is een blunder van formaat.”

Dexia kondigt intussen al een besparingsronde aan waarbij 900 banen sneuvelen in de groep, waarvan 350 in België. Nochtans werd ook Dexia de voorbije maanden door haar aandeelhouders en de verschillende overheden in België ondersteund. De slechte resultaten die aan het beheer van de bank zelf te wijten zijn, dreigen zich af te wentelen op het personeel, en dat is onaanvaardbaar.

Bovendien gaat de berichtenstroom over jobverlies voor het personeel met nieuwe onzekerheid gepaard. sp.a eist dat Dexia snel duidelijkheid biedt. Er was reeds sprake van 300 ontslagen. Komen de nieuwe 350 ontslagen hier bij? Gaat het om naakte ontslagen? Wat zijn de jobgaranties voor de andere medewerkers?

Caroline Gennez : "Wij blijven eisen dat er bij elke bankoperatie garanties worden gegeven naar tewerkstelling en kredietverstrekking in België. Dat is ook hier niet het geval.”

Voor de verdere aanpak van de bankencrisis is het voor sp.a ondenkbaar dat de banken met het geld voor de overheid over gaan tot de orde van de dag en opnieuw enkel denken aan winstmaximalisatie. Dat daarbij het personeel daarvan de dupe wordt, is schrijnend.