sp.a Herentals betuigt haar solidariteit met de werknemers van Henrad.
We dringen erop aan dat onze Minister van werk, Monica De Coninck, samen met de sociale partners een goed hertewerkstellingstraject voor de jongere werknemers en een waardige brugpensioenregeling voor de oudere werknemers uit de brand sleept. Het is belangrijk dat we mensen perspectief bieden op de toekomst. Volwaardige jobs zijn daarbij onontbeerlijk.