Goed nieuws voor de inwoners van Borstelstraat en omgeving. Tussen het Gemeenteplein en de Kortrijksestraat wordt de Borstelstraat eenrichtingsverkeer. Voor de rest verandert er zo weinig mogelijk in de andere straten.

De inwoners van de Borstelstraat zijn al langer vragende partij om iets te doen aan de verkeerssituatie van hun straat. “Daarom besloot de stad om de Borstelstraat tussen het Gemeenteplein en de Kortrijksestraat één richting te maken voor auto’s en te kiezen voor de rijrichting de richting van de Dieststesteenweg”, stelt fractieleider Mich De Winter (sp.a). Zoals de rest van de Borstelstraat, mogen fietsers blijven in beide richtingen rijden.

Door te kiezen voor de rijrichting van aan de Gemeentestraat richting de Dieststesteenweg, komen de 14 geparkeerde wagens niet meer in conflict met de fietsers die in de tegenrichting fietsen, wanneer deze voertuigen hun parkeerplaats uitrijden. De drie parkeerplaatsen die op dit moment nog wel in conflict komen met fietsers zullen hoogstwaarschijnlijk worden verplaatst naar de andere kant van de straat. 

Om te vermijden dat alle verkeer van de Borstelstraat richting het Gemeenteplein door de Kortrijksestraat moet, wordt het verkeer in de Eeckelaerslaan tussen de Raadhuislaan en de Kortrijksestraat in beide richtingen toegelaten. Vandaag is dat enkel mogelijk in de richting van de  Diestsesteenweg.  

Vanaf 6 november 2017 zullen de stadsdiensten de nodige wijzigingen aan de signalisatie aanbrengen. “Ik ben alvast zeer tevreden met de aangekondigde wijzigingen. De buurt gaat er zeker veiliger van worden.” besluit gemeenteraadslid Etienne Bruggemans (sp.a).