Uit een brief van het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGHP) blijkt dat die sector zich grote zorgen maakt over het budget die de Vlaamse regering aan hun sector wil besteden. Zij willen bijvoorbeeld niet dat de 330 miljoen euro extra die de regering de komende jaren voorziet, ook ingezet wordt voor het zogeheten basisondersteuningsbudget (BOB), een vorm van algemene toelage. De middelen moeten integraal gaan naar de mensen met zware noden die op de ‘lange en schrijnende’ wachtlijst staan.

Bart Van Malderen begrijpt die bezorgdheid maar al te goed. “De malaise in die sector dreigt totaal te worden. Mensen met een handicap, ouders, organisaties en personeel, werkelijk niemand... weet nog wat ze de volgende jaren mag verwachten. Daarom heb ik bij het bespreken van de beleidsnota aangedrongen dat de minister klaarheid zou scheppen over het aandeel van het BOB in het uitbreidingsbeleid. Ik wacht nog altijd op een antwoord. En ik vrees dat ik nog lang zal mogen wachten op een antwoord. Maar door die onduidelijkheid dreigt de sector wel in slechte papieren te verzeilen. Want van die zogenaamde 330 miljoen euro voor uitbreidingsbeleid moet ook nog het pakket besparingen worden afgetrokken. Bovendien is er ook geen geld voorzien voor infrastructuur. Ik begrijp dus maar al te goed dat de sector zich grote zorgen maak. Daarom blijf ik eisen dat de minister bij hoogdringendheid de decretaal voorziene meerjarenbegroting voorlegt."