Tijdens de zomervakantie organiseert de stad Mechelen opnieuw het SNeL-project (Spelend Nederlands Leren). De stad wil met dit project anderstalige kinderen en tieners tijdens de zomervakantie een Nederlandse taalomgeving bieden binnen het kader van een vakantiewerking.

“Veel van deze kinderen en tieners komen tijdens de zomervakantie weinig of niet in contact met de Nederlandse taal en verliezen hierdoor veel van de taalvaardigheid die ze tijdens het schooljaar hebben opgebouwd. Het SNeL-project biedt in de eerste plaats een veilige, taalstimulerende omgeving om dit verlies tegen te gaan”, zegt schepen van onderwijs Caroline Gennez. “De deelnemers krijgen de kans om te vertellen, te luisteren, te lezen, taalspelletjes te spelen, ... Maar ze krijgen ook de kans om fouten te maken. Door een veilige omgeving te creëren daalt de spreekangst bij de kinderen en jongeren.”

Twee periodes van het SNeL-project voor kinderen van 6 tot 12 jaar vonden plaats in de maand juli in samenwerking met speelplein Weyneshof. Opnieuw was dit een groot succes! De meeste kinderen waren zeer regelmatig aanwezig tijdens de georganiseerde activiteiten en leerden via het SNeL-project kennismaken met de speelpleinwerking. Sommige kinderen zetten nadien ook de stap naar de reguliere speelpleinwerking. Zo hebben bijvoorbeeld verschillende kinderen die vorig jaar deelnamen aan het SNeL-project zich dit jaar ingeschreven in de reguliere speelpleinwerking.

Voor de organisatie van Het SNeL-project voor tieners van 12 tot 18 jaar wordt beroep gedaan op de jeugddienst van de stad Mechelen. De jongeren worden opgevangen in het jeugdcentrum Metteko van 17 tot 28 augustus 2009 waar ze een programma op maat krijgen. Er is plaats voor 15 jongeren.

Dankzij de financiële ondersteuning van de stad kunnen de geselecteerde kinderen en jongeren gratis deelnemen aan het SNeL-project. Er wordt enkel een symbolische euro gevraagd per kind/jongere per dag. Deze bijdrage krijgen zij op het einde van het traject in de vorm van een boekenbon terug.

Het project voor kinderen van 6 tot 12 jaar werd voor de eerste keer georganiseerd in de zomer van 2007, vanaf de zomer 2008 werd uitgebreid naar tieners van 12 tot 18 jaar.

“Het SNeL-project voor kinderen was al een succes en we zijn er van overtuigd dat ook het tienerprogramma opnieuw zal aanslaan. Beide zijn dus zeker opnieuw voor herhaling vatbaar volgende zomer. Belangrijk want we willen àlle Mechelse kinderen maximale onderwijskansen geven om nadien verder te studeren, een aanvullende beroepsopleiding te volgen of in te stappen in een job. Zo kan Mechelen verder uitgroeien tot een stad waar iedereen een volwaardige plek heeft en waar alle mensen kansen krijgen”, besluit Caroline Gennez.