Limburg dreigt niet alleen investeringen te verliezen maar door de nieuwe conceptnota van de bevoegde minister worden we echt vervoersarm. We zijn een landelijke provincie en voor het huidige beleid hang de investeringen vooral af van het aantal reizigers.

Ook investeringen aan het Limburgse wegennet zullen zo verloren gaan, want de betrokken administratie koppelt die aan de doorstromingdossiers aan Spartacus. Rob Beenders “We moeten ervoor zorgen dat de beloofde middelen in Limburg verankerd blijven omdat een betere doorstroming niet alleen nodig is voor de tram maar ook voor de bussen, de veiligheid van de fietsers en ook de automobilisten.”

 “Ik wil zelfs verder gaan: start spartacus nu al op met snelbussen en snellijnen en versnel de investeringen rond doorstroming. In afwachting tot de eventuele realisatie van spartacus, wat sowieso nog 5 jaar duurt, moeten we vandaag een tussenoplossing krijgen in Limburg.” Vervolgt Rob.

“Ik vraag dat er nu  extra investeringen worden gepland voor Limburg door de aankoop van extra snelbussen voor Limburg zodat de inwoners van het Noorden van Limburg en het Maasland op minimale tijd in Hasselt kunnen zijn. Daarnaast kan ook de lijn Hasselt-Maastricht terug geactiveerd worden met een snellijn.”

Momenteel is de snellijn Lommel – Hasselt, met stopplaats in Hechtel en Helchteren, reeds zeer succesvol. Dit bewijst de noodzaak een meer collectief vervoer maar er moet wel een gegarandeerde tijdswinst zijn tegenover de wagen.

Deze assen, dezelfde als de lijnen van Spartacus, hebben de afgelopen jaren investeringen gekend in vrije busbanen en betere doorstroming (N74, Rijksweg Dilsen,…) . Het ontbreekt deze vrije busbanen echter aan…. snelbussen.

Door versneld in te zetten op meer snelbussen kan ook de snellijn Bree - Genk gerealiseerd worden. Een vraag die al vele jaren onbeantwoord bleef.

Het is nu het moment dat politiek Limburg schouder aan schouder gaat staan en mee pleit voor meer openbaar vervoer. Oppositie en meerderheid moeten nu denken in functie van de Limburger. De structurele files in Limburg moeten tot het verleden behoren en Limburg moet het aanbod aan openbaar vervoer krijgen waar het recht op heeft.