Kauwendaal is de straat die de Mechelse Duivenstraat met Sint-Katelijne-Waver verbindt onder de R6. “Het eerste deel van Kauwendaal ligt binnen de bebouwde kom van Mechelen en er geldt dus een snelheidsbeperking van 50km/u

Vanaf de gemeente Sint-Katelijne-Waver begint een zone 50km/u. Daartussen ligt er echter een strook van 300m waar je 90km/u mag rijden. Voortaan wordt de maximaal toegelaten snelheid ook daar beperkt tot 50km/u. Wij zullen deze beslissing toelichten voor de buurtbewoners en we staan open voor verdere suggesties om de verkeersveiligheid in Kauwendaal te verbeteren”, verklaart schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a).

De bewoners hebben eind vorig jaar gevraagd om sluipverkeer te beperken en snelheidsremmende maatregelen te nemen. Op het Mechelse grondgebied is de straat 4m breed en er is noch een fietspad, noch een voetpad. Kauwendaal is bijgevolg niet aangepast aan veel en snel verkeer. “Wij hebben de opdracht gegeven om via een objectieve telling na te gaan hoeveel voertuigen er door Kauwendaal rijden en wat hun snelheid is. Daaruit bleek dat er vooral tijdens de ochtendspits een duidelijke piek is vast te stellen in het verkeer naar de Duivenstraat”, aldus Karel Geys.

Op vraag van de bewoners en na overleg met het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver besliste de stad Mechelen om enkele maatregelen te nemen. “De snelheid in Kauwendaal wordt overal beperkt tot 50km/u, dus ook buiten de bebouwde kom. De scherpe bocht zal met een verkeersbord worden aangeduid. Daarnaast heeft het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver het voornemen om een wegversmalling met voorrangsregeling aan te leggen. Deze maatregelen zullen het sluipverkeer ontmoedigen en de verkeersveiligheid in Kauwendaal verbeteren”, besluit schepen van Mobiliteit Karel Geys.