Op de gemeenteraad van 25 september 2017 meldde burgemeester Daniël Termont dat sinds het begin van dit jaar 30 politionele meldingen werden gemaakt voor de snelwegparkings in Drongen en Gentbrugge. Hij verzekert de blijvende aandacht van de Politiezone Gent en van de Federale Politie, die bevoegd is voor de snelwegparkings: ze worden door hen opgevolgd tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Tot eind augustus werd voor de parking in Drongen overdag privébewaking voorzien; ’s nachts werd de parking gesloten. Jammer genoeg heeft Vlaanderen sinds 1 september de privébewaking stopgezet. Automatische slagbomen moeten er voor zorgen dat de parking ’s nachts gesloten blijft. De Federale Politie heeft echter vastgesteld dat er meer en meer vrachtwagens ’s nachts op de parking aanwezig zijn: blijkbaar is de automatische slagboom defect… De Federale Politie én de Politiezone Gent hebben al aan het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd wanneer de slagboom zou gemaakt zijn, maar niemand blijkt daar een antwoord op te kunnen geven. Daarenboven wordt sterk betwijfeld of slagbomen wel zullen helpen tegen het illegaal parkeren.

Aangezien er geen bewaking meer is overdag, wordt aangenomen dat er overdag weer zal gepoogd worden om in vrachtwagens te klimmen. De bewaking zorgde ook voor de tijdige ontruiming van de parking, inclusief het sluiten van de slagboom, waardoor het nachtparkeerverbod ook effectief was. De Federale Wegpolitie heeft al gezegd niet elke dag een ploeg te kunnen vrijmaken om toe te zien op het ‘leegstromen’ van de parking.

Daniël Termont merkte ook nog op dat de parking Drongen van hekkens is voorzien en dat het struikgewas werd verwijderd. In de aanpalende straten is er een parkeerverbod voor vrachtwagens aangebracht. Dat wordt opgevolgd door de Politie Gent. Geregeld patrouilleert ook politie te paard in de omgeving. Dit heeft tot een verhoogd veiligheidsgevoel geleid bij de omwonenden.

De snelwegparking in Gentbrugge is niet afgesloten tijdens de nacht. Er is geen benzinestation voorzien. De voorziene infrastructuur is dus anders dan in Drongen. Volgens afspraak volgt de Federale Wegpolitie de parking in Gentbrugge op. Die parking lijkt uit te groeien tot een nieuwe ‘aanvoerroute’: via het openbaar vervoer tot de P+R-zone van Gentbrugge en dan te voet naar de parking op de E17. De Federale Politie heeft daarom een dossier opgestart.

Daniel Termont: ‘Voor mij is de veiligheid van truckers en omwonenden essentieel. Nu de situatie qua bewaking op de parking Drongen gewijzigd is en gezien de meldingen van de Federale Politie over de parking Gentbrugge, wil ik zo snel mogelijk samenzitten met de bevoegde politiediensten en de kabinetten van de ministers Jambon en Weyts, van staatssecretaris Francken en van gouverneur Briers. Ik hoop dat die evenveel aandacht hebben voor de veiligheid als het stadsbestuur van Gent.’