Mogelijks hebt u nog nooit van Pelicano gehoord. Pelicano is een Stichting van openbaar nut onder de Hoge bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. Deze stichting wil een aanzet geven om kinderen die in armoede leven een perspectief te bieden en hen kansen en ontwikkelingsmogelijkheden aan te reiken. Pelicano gelooft in de kracht van verandering en werkt samen met mensen of organisaties die waarde hechten aan solidariteit, samenhorigheid, filantropie en altruïsme en die zich willen inzetten om het leven van kwetsbare kinderen te verbeteren. Met de financiële steun van particulieren en bedrijven en met de inzet van de zorgpartners zorgt Pelicano voor financiële ondersteuning om de dagelijkse noden op te vangen enerzijds en werkt Pelicano aan meer structurele oplossingen anderzijds. Er wordt gewerkt zonder tussenpersonen en zonder lange ingewikkelde procedures. In gans dit verhaal zijn er drie schakels: de Stichting Pelicano, de zorgpartners en de bedrijven en particulieren die doneren. 

De zorgpartners zijn de rechterhand van de Stichting Pelicano op het terrein, geven aan welke kinderen nood hebben aan extra ondersteuning en zorgen voor de concrete uitvoering van deze ondersteuning. Het zijn mensen die dagdagelijks en rechtstreeks in contact staan met de kinderen zelf, hun situatie door en door kennen en een vertrouwensband opbouwen met de kinderen. De zorgpartners geven aan welke soort ondersteuning nodig is: financiële, structurele of beide. Pelicano voorziet de nodige fondsen en de zorgpartners zorgen op hun beurt dat het geld correct besteed wordt. De zorgpartners in dit verhaal zijn scholen, internaten, MPI’s en OCMW’s. 

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart werd dan ook unaniem beslist dat het Sociaal Huis Koekelare zorgpartner wenst te worden van de Stichting Pelicano en dat het Sociaal Huis Koekelare dus binnenkort als zorgpartner kan optreden voor de meest kwetsbare kinderen in onze gemeente.