Het project biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, voor kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen. Studenten uit sociale richtingen helpen de kinderen bij hun schoolwerk en ouders bij de opvoeding.

De (toekomstige) hulpverleners hebben specifieke aandacht voor kinderen uit de derde kleuterklas en leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van de lagere school. Ze komen twee keer per week, één uur langs in de gezinnen voor een periode van drie maanden. Deze ondersteuning is gratis.

Het Sociaal Huis stelt 3 doelstellingen voorop: ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen; kansarme kinderen sterker maken en toekomstige hulpverleners kansen bieden om met kwetsbare gezinnen in contact te komen.

“Via De Katrol in Gistel kunnen we actief inzetten op preventie van allerhande moeilijkheden en maken we mensen weerbaarder”, beklemtoont OCMW-raadslid Chris Schmitt. Hij is bijzonder verheugd dat het project bekroond werd met het kwaliteitslabel van De Katrol.