De vakbonden en de directie van de NMBS hebben een sociaal akkoord bereikt om onaangekondigdespoorstakingen te vermijden. "Het bewijs dat een volwassen sociaal overleg zijn vruchten afwerpt", vinden sp.a kamerleden David Geerts en Karin Temmerman. "Dit akkoord dat er alles aan doet om stakingen te vermijden door dialoog, is een veel betere oplossing voor de treinreiziger dan de onrealistische pleidooien voor een minimale dienstverlening."

Het sociaal akkoord vertrekt van een alarmprocedure wanneer de vakbonden ernstige problemen vaststellen bij de werking van de spoorwegmaatschappij. De directie krijgt drie dagen tijd om een antwoord op de problemen te formuleren. Komt dat er niet, dan kunnen de vakbonden alsnog een stakingsaanzegging indienen. In dat geval wordt onmiddellijk een bemiddelingsprocedure onder leiding van een onafhankelijke derde partij in gang gezet om de dialoog alle kansen te geven.

sp.a had aangedrongen op een sociaal akkoord om de wilde, onaangekondigde spoorstakingen in te perken. Kon dat niet in wederzijds overleg, dan moesten afspraken in de wet worden vastgelegd. "Dat de vakbonden en de directie nu tot een akkoord zijn gekomen zonder wettelijke ingrepen kunnen we alleen maar toejuichen", aldus Geerts. "Het bewijst dat een volwassen sociaal overleg nog altijd de beste manier is om problemen op te lossen. Beter dan een verplichting bij wet en veel beter dan de minimale dienstverlening die bij elke staking blijft opduiken."

"Het stakingsrecht wordt in geen geval uitgehold, maar een staking blijft een absolute noodoplossing en kan door dit akkoord alleen als het sociaal overleg helemaal is uitgeput", zegt Temmerman. "Levert het overleg toch niets op, dan garandeert het sociaal akkoord dat de NMBS voldoende tijd heeft om de treinreizigers in te lichten. Voor het treinpersoneel én de treinreiziger is dit de beste oplossing."