Volgens Van Brempt is de voortdurende vraag van de Commissie naar meer competitiviteit gewoon een verdoken vorm van liberalisering. “De Commissie vindt dat havenbedrijven om concurrentieel te kunnen zijn, vrij personeel moeten kunnen aanwerven, terwijl de wet Major havenarbeid enkel toelaat in een poolsysteem met erkende havenarbeiders.” In het voorstel van Peeters blijft dat systeem bestaan maar kunnen havenbedrijven ook arbeiders aanwerven buiten dat poolsysteem, vanaf 2020 zelfs met dagcontracten. “Dat betekent dat het poolsysteem dat de havenarbeiders beschermt tegen willekeur de facto zal uitdoven. Bedrijven zullen kiezen voor interimarbeid door arbeiders die mogelijk onvoldoende kennis hebben van de specifieke vereisten en veiligheidsvoorschriften om dergelijke gevaarlijke en zware jobs uit te oefenen. Het poolsysteem werd immers ingevoerd zodat controle mogelijk zou zijn op de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van dokwerkers. Liberalisering zet ook de deur op een kier voor sociale dumping.” Ook het bezwaar dat de vakbonden maken tegen het voorstel om havenarbeiders te laten multitasken, vindt Van Brempt terecht. “Het huidige systeem van beroepscategorieën zorgt er voor onze haven kan beschikken over uiterst gespecialiseerde dokwerkers. Dat is nodig omdat havenarbeid niet alleen een zware, maar ook een gevaarlijke job is. Er zijn taken die zeker niet door om het even wie kunnen uitgevoerd worden; dat zou de veiligheid ernstig in het gedrang kunnen brengen.” Toch zijn er volgens Van Brempt ook aanpassingen mogelijk. “Dat ontkennen ook de vakbonden niet. Zij hebben zich trouwens soepel opgesteld en willen een aantal voorstellen van Peeters aanvaarden. Zo sluiten de vakbonden niet uit dat er aangeworven kan worden buiten het poolsysteem met contracten van lange duur, zolang het niet om dagcontracten gaat en ze aan de erkenningsvoorwaarden voor havenarbeiders voldoen. De bonden aanvaarden ook een versoepeling van het ploegensysteem - zeg maar het opgelegde aantal havenarbeiders dat nodig is om een schip te lossen. Werknemers mogen wel degelijk op kortere termijn een andere ploegensamenstelling aanvragen. De vakbonden zijn dus heel wat minder onverzettelijk dan men wil laten uitschijnen. De vakbonden blijven wél en terecht kritisch staan tegenover die voorstellen die de bescherming van havenarbeiders én hun veiligheid op de helling zetten. Ik wil hen daarin dan ook volledig steunen.”