Het stadsbestuur zet het contract met de beveiligingsmultinational G4S voor de exploitatie van inloopcentrum voor daklozen De Vaart op de OCMW-raad van aanstaande donderdag 22 december. sp.a heeft tegen de selectieprocedure van G4S bezwaar aangetekend bij de provinciegouverneur, en heeft om een audit bij de stad gevraagd. Met die bezwaren wordt dus gewoon geen rekening gehouden.

De OCMW-fractie van sp.a heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provinciegouverneur omdat de gevolgde procedure heel wat tekortkomingen vertoont. Ook de door gemeenteraadslid Monica De Coninck (sp.a) in de Antwerpse gemeenteraad gevraagde interne stedelijke audit is er nog niet.

Ook na de projectoproep voor De Vaart schreef het stadsbestuur nog projectoproepen uit voor onder meer arbeidszorg, zorgteams en het zorghostel... Opvallend is dat die oproepen aan organisaties uit het sociale middenveld werden toegewezen. Omdat het sociaal middenveld nu eenmaal meer expertise, ervaring en deskundigheid in huis heeft. Maar ook omdat er nauwelijks privébedrijven hebben ingetekend. Sociaal werk valt – gelukkig maar – dus toch niet zo makkelijk te commercialiseren. De enige uitzondering is tot nu de daklozenopvang. “Daklozenopvang is dan ook een gemakkelijk slachtoffer”, zegt Johan Peeters, voorzitter van de sp.a-fractie in de OCMW-raad. “Helaas liggen maar weinig mensen wakker van daklozenopvang. Daarvan profiteert het stadsbestuur om toch een stuk van het sociaal werk aan een privébedrijf te gunnen. Maar sociaal werk is er toch niet om bedrijven winst te doen maken?”

“Dit is een ideologische vingeroefening om het professionele middenveld te destabiliseren. Bedoeling van de gunning aan een privébedrijf is andere sociale middenveldorganisaties in het gareel te houden. Dit bestuur wil af van een maatschappelijk middenveld dat zich als kritische gesprekspartner in maatschappelijke en beleidsdiscussies mengt”, zegt Johan Peeters.