Nog steeds blijft het sociaal woonbeleid in Erpe-Mere uit, zegt sp.a-gemeenteraadslid  Anja Vanrobaeys. Ik herinner me  nochtans dure beloftes van alle meerderheidspartijen op het verkiezingsdebat in september 2012 van Welzijnsschakel Ommekeer om een doelstelling van 140 extra sociale huurwoningen (bindend sociaal objectief is 131 extra sociale huurwoningen) te halen tegen 2020. 

Vandaag op 17 oktober 2017, Wereldarmoededag,  staan we echter nog geen stap verder. Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt nog steeds geen enkele woning.  Nog steeds krijg ik geen antwoord op mijn vraag naar geactualiseerde cijfers van hoeveel mensen in Erpe-Mere op een wachtlijst voor een sociale woning staan. De laatste omgevingsanalyse dateert van 2013 en vermeldt maar liefst 954 wachtenden in onze gemeente. De meeste kandidaten zijn alleenstaanden of alleenstaanden met 1 kind tussen de 30 en 45 jaar. Op die manier is het uiteraard bijzonder moeilijk een goed onderbouwd beleid te voeren rond betaalbaar wonen. 

Uiteraard ben ik tevreden dat het project aan de Ninovestraat in Burst met 24 bouwkavels, 28 sociale koopwoningen en 33 sociale huurappartementen eindelijk is aangevat, maar die kavels zullen niet volstaan om aan het bindend sociaal objectief van sociale huurwoningen te voldoen.  Er is lang genoeg gewacht, vindt Anja Vanrobaeys. Ik pleit dan ook voor een gemeentelijk actieprogramma inzake sociale woningbouw. In eerste instantie moeten de cijfers worden geactualiseerd: hoeveel mensen staan er hoelang op een wachtlijst, welke is hun gezinssamenstelling, wie ontvangt een huursubsidie, maar ook wat is het aanbod en welke projecten zouden daarin kunnen worden gerealiseerd. Eens dat plaatje duidelijk is, kan in overleg met alle betrokken partijen zoals huisvestingsmaatschappijen, het Sociaal Verhuurkantoor gekeken worden hoe het aanbod op die noden kan worden afgestemd. Gelet op de vergrijzing, moet hierbij ook worden nagegaan of een verruiming van het aanbod sociale assistentiewoningen nodig is, want niet elke gepensioneerde kan zich een dure seniorenflat veroorloven. 

Ik hoop alvast dat hier samen werk van wordt gemaakt en iedereen een betaalbaar warm dak boven zijn hoofd krijgt, besluit ze. https://welzijnsschakelommekeer.org/gemeenteraadsverkiezingen/