Sommige mensen hebben het door tal van redenen moeilijk om een job op de reguliere arbeidsmarkt te vinden of te houden. Om hen de juiste job te bezorgen, werden sociale en beschutte werkplaatsen omgevormd tot maatwerkbedrijven. Ook bij veel lokale dienstenbedrijven zoals kinderoppas, kringwinkels en fietsateliers kunnen ze terecht. In totaal is de sociale economie in Vlaanderen goed voor ruim 20.000 jobs.

"Om de juiste mensen in het juiste begeleidingstraject te krijgen, werd een systeem van toeleiding opgestart”, zegt Rob Beenders. “Dit heet 'indicering'. De VDAB coördineert die indicering. Om die indicering praktisch te organiseren brengt de VDAB het functioneren van een persoon in kaart aan de hand van 43 categorieën, zoals omgang met stress, werkervaring, enzovoort."

"In augustus vorig jaar hadden de maatwerkbedrijven 1.151 en de lokale dienstenbedrijven 282 openstaande vacatures. Hoewel er in Vlaanderen ruim 32.000 mensen met een arbeidshandicap en/of psychosociale problematiek zijn die kunnen werken, kon de VDAB er slechts 136 en 151 doorverwijzen. Dat is net een op de vijf. Ondanks de verfijnde, internationaal gebruikte indicering verloopt de zoektocht naar nieuwe doelgroepmedewerkers dus bijzonder moeizaam en raken vacatures niet tijdig ingevuld. Dat komt omdat het VDAB-doorstromingstraject veel te lang duurt en mensen verkeerd worden toegeleid naar vacatures."

Beenders betreurt het feit dat terwijl steeds meer mensen begeleiding op de arbeidsvloer nodig hebben, de toeleiding zeer moeizaam verloopt. "De sector van de sociale economie krijgt geen extra zuurstof. Bovendien voorziet minister Homans voor het tweede jaar op rij geen extra middelen. Ik kan enkel vaststellen dat sociale economie voor haar een palliatieve patiënt is. Ik roep minister Homans dan ook op om de beoordeling van de 43 categorieën te herbekijken zodat potentiële werknemers sneller en beter toegeleid worden naar de juiste job. Daarnaast moeten ondernemingen terug een groeipad met extra middelen krijgen waardoor ze extra personeel kunnen aanwerven zodat de wachtlijst van mensen met een ticket 'sociale economie' daalt in plaats van stijgt", besluit Beenders, die in deze discussie de voorbije week de steun kreeg van Beweging.net.