Het OCMW gaat in de toekomst sociale gidsen inzetten om hun cliënten de weg te wijzen binnen de vaak zeer ingewikkelde procedures om beroep te kunnen doen op hun sociale rechten. “Dagdagelijks worden we geconfronteerd met mensen die de voordelen waar ze recht op hebben niet benutten, omdat de weg er naar toe te lang is of de procedure te ingewikkeld.” stelt OCMW-raadslid Emilie Peeters. “Hierop inspelend zullen de zwaksten in de toekomst worden bijgestaan, zodat zij die vaak het meest nood hebben aan deze sociale voordelen er ook effectief gebruik van kunnen maken.”

Enkele weken geleden keurde de OCMW-raad de Masternota “Actieve rechtenbenadering als antwoord op onderbescherming” goed. De tekst bespreekt grondig de groeiende problematiek van een niet onaanzienlijk deel van de Gentenaars die in moeilijke omstandigheden leven en toch geen of slechts gedeeltelijk beroep doen op de financiële en maatschappelijke bescherming waar ze recht op hebben. “Het is duidelijk dat het OCMW niet van plan is het bij een dode letter te laten” reageert Peeters verheugt, “Een eerste concrete uitvoering van dat plan ligt reeds op de tafel: het project sociale gidsen.”

Raadslid Peeters legt uit: “Sociale gidsen zullen in de toekomst OCMW-cliënten de weg wijzen naar de juiste instanties en ondersteunen bij het in orde brengen van de administratie die nodig is om gebruik te kunnen maken van hun sociale rechten, zoals het realiseren van het minimumloon of het OMNIO-statuut.” De sociale gidsen zullen hierbij zelf gerekruteerd worden uit het OCMW-cliënteel. “Het dubbele voordeel dat dit met zich meebrengt is de sterkte van dit project. Enerzijds worden mensen op weg geholpen, maar anderzijds wordt bij de sociale gidsen zelf opnieuw verantwoordelijkheid en arbeidsethos gecreëerd.” Volgens Emilie Peeters duidelijk twee vliegen in een klap.

Bij de voorbereiding werd ook niet over een nacht ijs gegaan. Ervaringen en signalen uit het veld gecombineerd met overleg met het armoedeplatform lagen aan de basis voor dit project en leidde tot een zeer realistische en zelf-kritische analyse. Volgens het OCMW-Raadslid mogen we immers ook de mogelijke valkuilen van een dergelijk project niet onderschatten. “Het blijft moeilijk om mensen die met dagdagelijkse problemen te kampen hebben te overtuigen om tijd en energie te steken in een langetermijn oplossing, zijnde de sociale rechten” gaat Peeters verder, “maar deze te verwachte problemen werden duidelijk in kaart gebracht en worden reeds in de startfase van het project aangepakt, wat de kans op slagen natuurlijk aanzienlijk vergroot.”

“In tijden waar de bestrijding van sociale fraude terecht hoog op de agenda staat, moeten we eerlijk zijn met onszelf en een extra inspanning durven doen voor zij die het wel echt nodig hebben.” aldus Peeters.