Ook al beschikt Mechelen over 3.300 sociale woningen, er staan nog duizend aanvragers op de wachtlijst. Schepen van Wonen Karel Geys (sp.a) stelt dat de stad vooral werk maakt van sociale koopwoningen, meer dan van de bouw van extra sociale huurwoningen.

De wachtlijsten kunnen niet op korte termijn weggewerkt worden. De Mechelse Goedkope Woning (MGW) bezit 2.900 woningen maar kan ze niet tegen een hels tempo renoveren. Dat is een werk van jaren. 'De aanvragers zijn ook niet allemaal daklozen, maar mensen die nu elders wonen en een aanvraag doen of mensen die het financieel moeilijk hebben door een scheiding, faillissement of loonbeslag', stelt schepen Karel Geys. Van die duizend aanvragers blijft op jaarbasis in de praktijk de helft over. Velen vinden elders een woonst. In het slechtste geval komen mensen terecht bij een huisjesmelker. 'De stadsdiensten en de Vlaamse overheid voeren geregeld controles uit op basis van een puntensysteem. Jammer genoeg weten veel huisjesmelkers hoe ze de wetgeving moeten omzeilen om hun pand net niet onbewoonbaar te laten verklaren', beseft Geys. 'Gebeurt dat toch, dan kunnen we de huurder voortaan toch enige tijd huisvesten. Voor een bijzonder fonds hebben we 25.000 euro vrijgemaakt. Ook hebben we zeven huizen verworven die ingericht worden als noodwoning voor een verblijf van drie tot zes maanden', vervolgt de schepen. Hij ziet geen heil in de bouw van meer sociale huurwoningen. In de bouw van koopwoningen ziet hij wel een - gedeeltelijke - oplossing. Het lijkt hem beter bewoners van een sociale huurwoning de kans te bieden die te kopen. De Kleine Landeigendom speelt in op deze vraag. 'Deze week hebben we met deze maatschappij overleg over het project Ganzendries. Daar wil De Kleine Landeigendom, net als op Nekkerspoel, een twintigtal sociale koopwoningen bouwen', kondigt Geys aan. 'Ook de Duffelse Woningen plannen nog drie percelen voor acht koopwoningen. We streven naar een totaal van 150 dergelijke woningen', zegt Geys.