Sinds begin dit jaar kan je terecht in een sociale kruidenierswinkel in de Van Overbekelaan in Ganshoren.  De winkel is twee dagen per week open: op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. De winkel komt er op initiatief van de sociale coordinatie van Ganshoren, een samenwerking tussen de sociale diensten van de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestigingsmaatschappij, in overleg met de lokale verenigingen. 

In een sociale kruidenierswinkel kunnen mensen die het financieel niet breed hebben basisproducten, en in het bijzonder gezonde voedingsproducten, voor een betaalbare prijs kopen. 

"We merken dat meer en meer mensen moeilijk rondkomen. Er schiet weinig geld over om gezonde voeding te kopen", zegt Marco Van Dam (sp.a), OCMW-voorzitter in Ganshoren. "Dit initiatief  wil mensen uit hun isolement te halen, door het organiseren van voedselhulp voor diegenen die het sociaal en/of financieel moeilijk hebben. De sociale winkel zal in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn."

De Ganshorense sociale kruidenier komt tot stand dankzij de medewerking van verschillende partners. Het OCMW nam het initiatief, maar ook de sociale huisvestingsmaatschappij "De Villa's", het Brussels Gewest, lokale verenigingen, de Voedselbank van Brabant, de Europese Voedselbank en lokale handelaars ondersteunen het initiatief. De sociale kruidenier werkt vooral met vrijwilligers en met mensen die door het OCMW tewerkgesteld worden.  Via het zogenaamde artikel 60 kunnen zij dan terug aan de slag  in de normale arbeidsmarkt. 

In de sociale kruidenierswinkel kan je gewone voedingswaren kopen. Er zijn ook verzorgings- en onderhoudsproducten te koop voor een lage prijs. Sommige producten zijn gratis. Verder worden er tweedehandskleren verkocht.  

Er is ook een kleine, gezellige ontmoetingsplaats, waar je bij een kop koffie of een drankje een andere bezoekers kan ontmoeten. Later worden er thematische workshops georganiseerd over budgetbeheer, welke diensten je kan contacteren voor welke problemen, goedkoop en duurzaam koken, brieven schrijven, enz... Bedoeling is om computers ter beschikking te stellen van de bezoekers. 

"We blijven voedselpakketten bedelen voor de steuntrekkers van het OCMW", aldus Van Dam.  "Andere mensen moeten  een toegangskaart voorleggen. Mensen met een laag inkomen krijgen zo'n kaart.  Het spreekt voor zich dat alle andere diensten en de ontmoetingsruimte toegankelijk zijn voor iedereen."