Het kopen van een kwalitatieve woning wordt steeds moeilijker. Dit terwijl een woning kopen zorgt voor zekerheid en stabiliteit. Vergeleken met het jaar 2000 betalen kopers vandaag tot 2,5 keer zoveel voor dezelfde woning. “Veel gezinnen krijgen geen lening meer bij de banken. Daarom voorzien het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in sociale leningen waarbij gezinnen een lening kunnen aangaan voor 100 procent van de aankoopsom tegen een lage rente”, zegt Freya Van den Bossche.

“De sociale leningen komen tegemoet aan een terechte nood in onze samenleving. Heel wat kwetsbare gezinnen kunnen nu een woning kopen en zich zo optrekken uit hun moeilijke situatie’, vertelt Freya Van den Bossche.