Gent telt vandaag niet minder dan 8 sociale restaurants op haar grondgebied.  Je kunt er terecht voor een gezonde, betaalbare en lekkere lunch. Mensen kunnen er aan een voordelig tarief eten al naargelang hun persoonlijke situatie. In 2016 werden er in totaal niet minder dan 137.000 maaltijden gegeten in de sociale restaurants. Daarvan waren er 78.000 aan sociaal tarief.(ongeveer 57%)

Er zijn 2 sociale tarieven : 5,5 euro voor die mensen met verhoogde tegemoetkoming. Wie een zeer laag inkomen(leefloon)  heeft, betaalt 3,5 Euro.

“We stellen vast dat mensen die  5,5 Euro betalen, al vlot de weg gevonden hebben naar de sociale restaurants. We willen echter extra inzetten op toeleiding van de meest kwetsbaren. Daarom verlagen we op 1 januari de tarieven  voor die groep naar 3 Euro per maaltijd. En op woensdag wordt het 2,5 Euro. Iedereen is welkom, ook gezinnen met kinderen” aldus Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en fractievoorzitter sp.a Jurgen Bockstaele. 

Gent investeerde de afgelopen jaren sterk in  sociale restaurants. Er kwamen uniforme tarieven met financiële ondersteuning door het OCMW. Er kwam een netwerk voor sociale restaurants. Bovendien zijn de restaurants een sociale werkplek. Werkzoekenden ontwikkelen er hun talenten in een stimulerende omgeving.  Ze bouwen werkervaring op en worden begeleid naar een permanentere job.