De acht wijkonderhoudsteams van Mechelen krijgen versterking van twee sociale tewerkstellingsprojecten. Werknemers die geen kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt zullen op een aantal plaatsen het groenonderhoud voor hun rekening nemen.

De stad wil deze bestuursperiode minstens 200 jobs creëren in de sociale economie. Tegelijkertijd wil ze het onderhoud van het openbaar domein verbeteren. Beide ambities worden nu samengebracht. De gemeenteraad maakte geld vrij voor het openstellen van twee takenpakketten aan de sector van sociale tewerkstelling. Samen omvatten ze het onderhoud van de haaglinten in Hombeek, het Thiebroekbos, Tivoli en van perken in de Kruidtuin, de industriezones Noord, Zuid, Ragheno én het ruimen van vijvers. «Hoeveel mensen er daardoor extra worden toegevoegd aan de wijkonderhoudsteams hangt af van de biedingen die de aan te schrijven vzw's of firma's aan de stad zullen overmaken», zegt schepen van Werk Caroline Gennez (sp.a). (...)