Op ons verkiezingscongres is het programma waarmee sp.a naar de kiezer trekt definitief goedgekeurd: sociale welvaart is de rode draad doorheen onze voorstellen. Ook de Europese lijst waarmee we op 25 mei naar de stembus trekken werd voorgelegd en goedgekeurd. De andere lijsten stonden al op punt.

Na de stemming voor de legalisering van softdrugs opende Bruno Tobback zijn toespraak met een kwinkslag. “Let op als je hier vertrekt, want we houden een speekseltest aan de uitgang.” Meteen daarna volgden woorden van trots. “Kandidatenlijsten maken en een verkiezingsprogramma opstellen, is een boeiend deel van het democratisch proces. Als ik kijk naar de resultaten van de provinciale congressen en dit congres vandaag, dan mag ieder van u en samen met vele duizenden leden van onze partij met trots terugblikken. Meer dan ooit staan we schouder aan schouder om samen het verschil te maken.”

Met haar lijsten in de verschillende provincies heeft sp.a duidelijke keuzes gemaakt. “We hebben ruimte gemaakt voor een nieuwe generatie mensen”, zei Bruno Tobback. Maar daar houdt het niet op. Integendeel, nu begint het pas. “We hebben de verantwoordelijkheid om de komende weken en maanden iedereen te overtuigen van het nut van een stem voor sp.a. Een partij die voluit gaat voor echte welvaart, een partij die het enige alternatief vormt voor vijf jaar rechts beleid.”

“Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen ook mee in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden is, maar vooral in jobs voor jonge mensen die aan een leven willen bouwen. Welvaart die niet alleen bonussen oplevert maar vooral een fair loon voor al wie zich inzet en het beste van zichzelf geeft. Welvaart die een perspectief biedt aan iedereen en niet alleen aan de besten, de slimsten of de rijksten. Welvaart die gebouwd is op respect voor iederéén.” Kortom, welvaart die sociaal is.

Bruno Tobback wees erop dat sp.a de voorbije jaren haar verantwoordelijkheid heeft genomen. “We hebben niet geluisterd naar de profeten van afbraak en negativisme. We hebben ons niet neergelegd bij het idee dat de zaken alleen maar achteruit konden gaan.” De koopkracht van de werkende mensen en gepensioneerden behouden, lasten verlagen voor ondernemers, energieprijzen doen dalen, ons spaargeld veilig maken, de discriminatie tussen arbeiders en bedienden wegwerken, de kosten van onze gezondheidszorg in toom gehouden,… het zijn maar enkele verwezenlijkingen van de regering Di Rupo. Bruno Tobback: “Met dank aan de socialistische partijen die niet zijn opgestapt omdat ze terugschrikken voor verantwoordelijkheid en in tijden van crisis ook moeilijke maatregelen durven te nemen.”

Maar het werk is nog niet af. Bruno Tobback: “Onze inzet voor de komende vijf jaar is heel duidelijk: opnieuw bouwen aan welvaart die niet alleen voor de happy few maar voor iedereen positieve vooruitzichten biedt. Een antwoord bieden op de illusie dat duurzame welvaart kan opgebouwd worden door hem van anderen af te pakken. Dat is de essentie van het programma waarmee wij naar deze verkiezingen gaan. Een programma waarin we ons streven naar sociale welvaart vertalen in concreet beleid. Op alle niveaus. Want ook voor overheden geldt dat ze het verschil alleen maar kunnen maken door samen te werken.”

Dat concreet beleid betekent in de eerste plaats dat we ons niet van vijand mogen vergissen. Het is niet op de Roemeens of Bulgaarse bouwvakkers - die hier komen werken voor een schandalig laag loon en zo onze werknemers en bedrijven wegconcurreren - dat we boos moeten zijn. We moeten kwaad zijn op Europa, die sociale dumping mogelijk maakt. “Het antwoord is een Europese norm voor het minimumloon”, zei Bruno Tobback. “Een Europa dat bouwt aan sociale welvaart in plaats van ze af te breken.”

“Sociale welvaart betekent ook een volwaardig, transparant en rechtvaardig pensioen na een loopbaan van 42 jaar. Sociale welvaart bouwen we evenmin door werknemers in minder lucratieve sectoren te veroordelen tot mini-jobs met mini-sociale bescherming. Of door hen allemaal door te schuiven naar het leefloon. Dat doen we door de loonkost te verlagen in sectoren waar de marges laag zijn en lonen onder druk staan. Dat doen we door jongeren aan het werk te krijgen met werkcheques en ouderen aan het werk te houden door hun ervaring voor bedrijven aantrekkelijk te maken.”

Tot slot is sociale welvaart de gelijke behandeling voor ieder kind. “Dat doen we door een gelijke kinderbijslag toe te kennen voor elk kind – zonder onderscheid - en betaalbare opvang een recht voor elke ouder te maken”, zei Bruno Tobback. “Dat doen we ook door onze schouders te blijven zetten onder de onderwijshervorming. Onderwijs dat elk talent waardeert en in elk talent investeert. Als we dat doen, krijgen jongeren tenminste de kans om hun bijdrage te leveren aan de toekomstige welvaart van ons allen.”

Sociale welvaart is ons model, onze strijd. “Wij gaan er met volle overtuiging tegenaan, voor een hoopvolle, rechtvaardige en duurzame toekomst”, besloot Bruno Tobback.