“Samenwerken maakt het verschil”

“Het socialisme is begonnen toen drie families holbewoners hebben ontdekt dat het efficiënter was om samen op een mammoet te jagen”, zei Bruno Tobback. “Door samen te werken geef je mensen de kans om betere resultaten te bereiken en ervoor te zorgen dat iedereen daarvan kan genieten.” “De boodschap van onze ideologie is niet verouderd”, zegt Yasmine Kherbache. “Een gemeenschap bouw je op op basis van solidariteit. De essentie van ons denken is dat elke mens gelijk is en dat je voor elke mens een goed leven moet garanderen. Dat kan alleen door samen te werken en solidariteit te garanderen.”

Om dat te illustreren verwees Kherbache naar de fabel van de Griekse dichter Aesopus. Daarin verdedigen vier buffels zich tegen een leeuw door tegen elkaar te gaan staan met de horens naar de buitenkant. Ze worden uiteindelijk pas opgegeten nadat de leeuw zich als buffel had verkleed, tussen hen in gaat staan en verdeeldheid creëert.

“Een uitstekend voorbeeld daarvan is onze uitstekende gezondheidszorg”, zegt Bruno Tobback. “Hier bij ons krijgt je betaalbare zorg van topkwaliteit, omdat we daar allemaal samen voor hebben gezorgd en samen voor betalen. Anders krijg je toestanden waar zorg enkel nog voor diegene is die het zich kan veroorloven. Wat kwetsbaar is kan je alleen maar beschermen als je daar gezamenlijk een inspanning voor doet.”

Over de vergrijzing: “Na WOII hebben we samen onze welvaart opgebouwd. We leven nu allemaal langer en veel beter. Gelukkig maar. Nu staan we voor uitdagingen, onder meer inzake de betaalbaarheid van onze pensioenen. Maar vergeet niet dat we die vraag maar enkel en alleen kunt stellen omdat we samen onze pensioenen hebben betaald al die jaren. En dat moeten blijven doen.”

“Met dank aan onze onredelijkheid”

100 jaar geleden vond iedereen betaald verlof, een werkdag van 8 uur en verplicht onderwijs voor elk kind onredelijk. “Zelfs onzin”, zegt Bruno Tobback. “En kijk nu, nu is dat de evidentie zelve. Onze onredelijkheid heeft dus tot iets geleid.”

“En dat doen we vandaag nog altijd”, zegt Yasmine Kherbache. “Wij hebben de crisis beantwoord zonder aan het loon van de mensen te raken. Iedereen in Europa verklaarde ons gek, toen we absoluut aan de index wilden vasthouden. Vandaag benijdt iedereen ons. De koppeling van de lonen aan de index is voor ons een strijdpunt.”

Vrijheid kan niet zonder gelijkheid”

“De grootste bedreiging voor onze democratie is ongelijkheid en concentratie van de welvaart en rijkdom bij een kleine groep mensen”, zegt Bruno Tobback. “Daarom pleiten wij voor een Europees minimumloon. Zonder een minimumloon is er ongelijkheid en laat je uitbuiting toe.”

“In plaats van haar harde besparingsdoctrine moet Europa dringend werk maken van een sociale doctrine. Europa moet niet langer in cijfers denken, maar in mensen.”

Yasmine Kherbache: “In landen met grote ongelijkheid is het welzijn van de mensen en de vrijheid van de mensen veel kleiner. Alleen door samen te werken en te delen, gaan we er samen op vooruit. Om sociale welvaart te creëren voor iedereen.”

Reyers Politiek