Sociale welvaart creëren, daar horen keuzes bij. Keuzes die niet vertrekken vanuit cijfers en procenten, of vanuit een fetisj rond snoeien of belasten, maar keuzes die vertrekken vanuit de mensen achter die cijfers. Zoals een jonge gast op zoek naar zijn eerste baan of iemand die na 30 jaar werken zijn job verliest. Zoals ouders die opvang zoeken voor hun kind of iemand die plots ziek wordt. We pakken de meest dringende uitdagingen aan: het creëren van jobs, de strijd tegen kinderarmoede, onze gezondheidszorg, onze pensioenen en ons onderwijs betaalbaar en kwaliteitsvol houden. Dat is ons vertrekpunt, van daaruit vloeien de maatregelen en cijfers, niet omgekeerd.

Sociale welvaart bouw je niet door hem van anderen af te pakken. Sociale welvaart bouw je niet door blind te besparen op onze sociale zekerheid, uw pensioen, de kinderbijslag, het onderwijs of de gezondheidszorg. Sociale welvaart bouw je evenmin door extra lasten te heffen op wie nu al eerlijk en correct bijdraagt. Dan hebben we het over diegenen die in ons land werken of zelf ondernemen; dan hebben we het over mensen die het geld dat ze verdienen, gebruiken voor consumptie; dan hebben we het over mensen die sparen voor een huis of wat zekerheid voor later. Allemaal dragen zij al voldoende bij. Extra inkomsten voor sociale welvaart mogen niet van hen komen. Geen verhoging van de BTW dus die het leven duurder maakt en de koopkracht vermindert, zoals andere partijen voorstellen. Sociale welvaart bouw je ook niet door de kerntaken van de overheid af te breken. Justitie, politie, openbaar vervoer, sociale bescherming enz. Al deze taken zijn te belangrijk om enkel in termen van besparingen uit te drukken. Wij laten niemand achter. Dat is de essentie van ons programma.

Becijferd en realistisch

Maar koken kost geld en de belofte van meer sociale welvaart kan alleen waargemaakt worden als daar ook de nodige middelen tegenover staan. Als verantwoordelijke partij die de afgelopen jaren het land mee door de crisis loodste, weten we dit zeer goed. Maar het budget moet wel ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. De sociaal-economische keuzes die sp.a maakt, zijn becijferd en realistisch. Wij pleiten niet voor een bevriezing van alle uitgaven. Dergelijke simplistische maatregel is in de praktijk onmogelijk en betekent een avontuur met zware sociale gevolgen. Wij willen er ook nog zijn voor zij die morgen met pensioen gaan of zij die plots ziek worden. We verspillen niks, elke euro wordt goed besteed. Waar het efficiënter kan doen we het, maar waar we meer nodig hebben voorzien we dat ook.

In ons budgettair plan houden we geen rekening met eventuele terugverdieneffecten van de loonlastenverlagingen. Nochtans mag je wel verwachten dat de daling van de loonlasten en het dichten van de loonkloof met onze buurlanden extra jobs en dus bijkomende inkomsten en minder werkloosheidsuitkeringen met zich meebrengt. Wij maken ons plan niet afhankelijk van deze moeilijk te becijferen en vaak onzekere terugverdieneffecten. Wij gaan altijd uit van voorzichtige berekeningen. Dat maakt ons plan robuust. Wanneer het resultaat beter meevalt, gaat elke extra euro ruimte opnieuw naar bijkomende lastenverlagingen. Valt het resultaat tegen, dan kan ons plan dankzij de voorzichtige berekeningen tegen een stootje.

Tegen de stroom

“Wij maken geen plaats voor een rechts project van afbraak en ongelijkheid”, zeggen voorzitter Bruno Tobback, federaal vicepremier Johan Vande Lanotte en Vlaams vicepremier Ingrid Lieten. “We gaan tegen de stroom in, omdat er een andere weg is. Een ander project, dat ons toelaat om sociale welvaart te creëren en te versterken. Niet alleen voor de rijksten, de besten of de slimsten, maar voor iedereen. Met ons becijferd plan bewijzen we dat dit kan.”

Download hier de presentatie met de korte toelichting

Download hier de nota met de toelichting

Sociale zekerheid: Bekijk hier de vergelijking van sp.a met andere partijen.