Op initiatief van Sp.a komt er vanaf half juni een sociale werkplaats in Tielt. Dit gebeurt via een nieuwe  vzw TROEV ( Tieltse regionale ondersteuningsequipe voor werk) die door ons werd opgericht. Steunende ondernemingen zijn het Sociaal Verhuurkantoor , de Tieltse Bouwmaatschappij, Mivalti en De Volharding. We kregen ook een belangrijke opstartsubsidie van de Provincie. Met al deze middelen werd een coördinator ( Stefaan Degryse ) aangeworven om dit nieuw initiatief op te starten. Hij kreeg zijn bureel in de Kasteelstraat, 101, in de lokalen van het Sociaal Verhuurkantoor.

Deze week werd een overeenkomst afgesloten met Mariasteen uit Gits. Gezamenlijk wordt er een sociale werkplaats opgestart in de gebouwen van de leegstaande drukkerij Lannoo in de Plantijnstraat. Daar zullen een 20-tal mensen met arbeidsbeperking aan de slag kunnen om eenvoudig werk te verrichten voor ondernemingen uit onze regio. Ook de equipes groenonderhoud van Mariasteen zullen van daaruit vertrekken voor groenwerk in opdracht van het stadsbestuur.

Sociale tewerkstelling is voor ons een prioriteit. Ook mensen met minder capaciteiten of vaardigheden moeten aan de slag kunnen. Ook zij moeten aangepast werk kunnen verrichten en voldoende inkomen kunnen verwerven.

In de nabije toekomst zal onze vzw Troev nog bijkomende initiatieven opstarten.