Dendermondse sp.a’ers Niels Tas en Tom Bogman reageren verbijsterd op Facebookbericht van N-VA gemeenteraadslid Raman waarin bewoners van sociale woningen geassocieerd worden met criminaliteit en overlast.

Afgelopen donderdag suggereerde N-VA raadslid Hilde Raman dat er mogelijk sociale woning zullen gebouwd worden in Mespelare. Hoewel er vandaag geen concrete plannen zijn in Mespelare volgen in de reacties een reeks van suggestieve onwaarheden en nauwelijks verscholen racisme. Volgens de ex-Vlaams Belangster zijn sociale woningen als een soort pestplaag waarmee een gemeente overspoeld wordt en zorgen de bewoners ervan voor overlast en criminaliteit. Een vos verliest wel haar haren maar niet haar streken.

3.PNG

Tom Bogman, zelf voorzitter van Sociale Bouwmaatschappij Volkswelzijn: “Door sociale woningbouw kunnen we mensen helpen om hun droom op een eigen stekje waar te maken. Bovendien halen we zo druk weg van de gewone huurmarkt waardoor ook de prijzen op de gewone huurmarkt gedrukt worden. Door aangepaste woningen te bouwen zorgen we er voor dat mensen in hun geboortedorp oud kunnen worden en niet moeten verhuizen naar een rusthuis ver weg van hun vrienden en familie”.

Volgens de Dendermondse sp.a zaait Raman onrust en verdeeldheid door mensen al bij voorbaat een negatieve stempel op te kleven. Door mensen tegen elkaar op te zetten, komen we nergens, aldus Bogman en Tas in een scherpe reactie.

“Door sociale woningbouw te spreiden over heel Dendermonde in plaats ergens 1 groot appartementsblok te zetten, zorgen we voor een gezonde sociale mix. Als stad voeren we een actief woonbeleid voor álle inwoners en niet enkel voor villa-eigenaars. Een gezonde sociale mix van mensen en een evenwicht van kavels, huur- en koopwoningen, geeft kansen aan iedereen die droomt van een eigen stekje. De lange wachtlijsten bewijzen de noodzaak”, besluit schepen van wonen Niels Tas.

Bogman en Tas distantiëren zich uitdrukken van wat ze zelf “een ranzig discours tegen bewoners van sociale woningen” noemen. “Wij geloven meer in mensen te verenigen en verhaal van kansen én plichten, dan in mensen tegen elkaar opzetten. Mensen bij voorbaat criminaliseren hoort daar voor ons niet bij”, besluiten de twee.

Niels Tas - 0474 48 60 42
Tom Bogman - 0476 818 218

** https://www.facebook.com/hilde.raman.3/posts/1050904398388834