De regering beloofde de zaak tegen het licht te houden, maar de oppositiepartijen sp.a en PS zijn het wachten beu en komen nu zelf met een wetsvoorstel om de zaak recht te trekken.

"Dit gaat om zowat 150.000 gepensioneerden die netto minder zullen overhouden. Nu niets doen staat gelijk met schuldig verzuim", zegt Peter Vanvelthoven. Hij dient het wetsvoorstel in samen met Ahmed Laaouej (PS). "Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft mij geantwoord dat hij zou zoeken naar structurele oplossingen, maar in de programmawet was daar nog niets van te merken."

Nochtans is een oplossing niet zo verschrikkelijk moeilijk, aldus Vanvelthoven. Hij grijpt in het wetsvoorstel terug naar de (bestaande) ‘degressiviteitsafbouwregel’. Als die aangepast wordt aan de gemeentelijke opcentiemen, is een geleidelijke aanpassing van de lasten mogelijk. Zo kan vermeden worden dat de uiteindelijke belasting hoger ligt dan wat erbij komt.

Bron: De Standaard