“ACOD gaf, net als de andere vakbonden overigens, al een negatief advies op het ontwerpdecreet”, vertelt Guy Graulus, intersectoraal secretaris van ACOD Limburg. “De overheden beschikken vandaag immers al over voldoende mogelijkheden om af te wijken van statutaire tewerkstelling.”

“Overheden moeten het goede voorbeeld geven en bevestigen dat interim-arbeid niet duurzaam is. Bovendien twijfel ik er sterk aan dat interim arbeid zou bijdragen aan een betere dienstverlening, integendeel. Ik zal in Wellen dan ook geen gebruik maken van deze nieuwe decretale mogelijkheid”, zegt burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Els Robeyns.


“Ik sluit me daar, wat de provincie betreft, bij aan”, aldus gedeputeerde van personeel Ludwig Vandenhove. "Deze maatregel zet de deur naar willekeur inzake aanwervingspolitiek terug op een kier. Als socialisten willen we sterke lokale besturen, die rechtszekerheid voor het personeel, onafhankelijkheid en continuïteit garanderen. Uitzendarbeid past onder geen enkel beding in dat plaatje.”