“De maatregelen die minister Homans naar voor schuift zijn geen antwoord voor de grote uitdagingen en noden van onze gezinnen met een armoederisico”, zegt Bart Van Malderen. In Vlaanderen hebben 670.000 personen een netto beschikbaar inkomen dat onder de Belgische armoedegrens ligt. In 2013 leeft 11 procent van de kinderen tussen 0 en 17 jaar in een huishouden zonder betaald werk en hebben 130.848 Vlamingen afbetalingsmoeilijkheden. Confronterende cijfers.

“Daarom is er nood aan échte, structurele maatregelen van de regering. Maar wat zien we? Deze Vlaamse Regering heeft het leven van alle Vlamingen de afgelopen maanden duurder gemaakt en nog het hardst voor zij die het vandaag al moeilijk hebben. Door onder meer openbaar vervoer, gas en elektriciteit, kinderopvang en onderwijs duurder te maken verhoogt de Vlaamse Regering het armoederisico bij onze gezinnen. Bovendien laat ze na om elke maatregel die ze uitvoert na te kijken of ze geen negatieve gevolgen heeft voor mensen in armoede door geen armoedetoets uit te voeren.”

“De vorige regering heeft met succes het dure leven voor ouderen met een armoederisico kleiner gemaakt door gerichte maatregelen te nemen. Deze regering doet het tegenovergestelde. Ze stuurt de factuur voor alle besparingen naar de gewone gezinnen en zij die het vandaag al moeilijk hebben en duwt hen daardoor nog verder in de armoede”, besluit Bart Van Malderen.