De besparingen in de Belgische zorg, zorgen voor stijgende kosten voor patiënten. Er is eerder al gebleken dat wie meer op tafel legt in bepaalde ziekenhuizen sneller geholpen wordt en er zelfs dokters zijn die enkel patiënten willen behandelen die voor dure éénpersoonskamers betalen. De Belgische ziekenfondsen doen hun best om iedereen dezelfde toegang tot kwalitatieve zorg te verzekeren. Ondanks hun goede staat van dienst krijgen ze hier en daar kritiek. Tezelfdertijd zien we in de Belgische gezondheidssector een toename van private verzekeraars die uit zijn op winst. “In ons land gaat meer dan de helft van alle uitgaven van de ziekteverzekering naar 5 procent van de bevolking. Als je er als verzekeraar voor zorgt dat die 5 procent niet in je klantenbestand zit, dan slinken je uitgaven en kan je mooie winsten maken. Financieel voordelig, maar moreel verwerpelijk”, zegt Paul Callewaert, topman van de Socialistische Mutualiteiten.

Peruaanse malaise

Ook elders in de wereld zorgt de commercialisering van de gezondheidszorg voor dramatische taferelen. In Peru, waar de privésector vrij spel krijgt, gebeuren 80 procent van de bevallingen in privéklinieken via keizersneden. De internationale richtlijn mag dan wel 15 procent zijn, keizersneden kan men plannen, duurder aanrekenen én ze nemen minder tijd in beslag. Het is maar één van de voorbeelden die aantoont dat patiënten in Peru ‘klanten’ zijn die geld in het laatje moeten brengen. FOS werkt er daarom samen met gezondheidsorganisatie FOROSALUD. “Wanneer we het hebben over gezondheid, hebben we het uiteindelijk over het leven zelf. Daarom moet de overheid rechten voorrang geven op winst”, legt Alex Saco van FOROSALUD uit.

Winstbejag zorgt niet alleen voor onnodige en dure behandelingen, wat vaak armoede in de hand werkt, maar is ook nefast voor de levenskwaliteit. “Wanneer iemand ongezond door het leven gaat, is dat erg merkbaar”, vertelt Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris van FOS. “Je kan amper werk vinden, laat staan een partner. Maar het is natuurlijk ook te zien aan je fysieke verschijning. ‘Solidariteit kan je zien’, is dan ook de slogan van onze campagne.” FOS wil nu de mensen met de neus op de feiten drukken en overal pleiten voor kwalitatieve en betaalbare gezondheidssystemen, gebaseerd op solidariteit.

Familie-acteur Maxime De Winne toont in een filmpje hoe hij eruit zou zien indien hij in Peru was opgegroeid, een land waar de gezondheidszorg niet voor iedereen gelijk is. Daarbij gooit hij zijn medische geschiedenis te grabbel.

Dat filmpje kunt u hier bekijken

Meer info over de campagne vindt u via deze link