Volksvertegenwoordiger Meryame Kitir diende reeds in 2014 met enkele collega's van de fractie een wetsvoorstel in om het antwoorden op gerichte solllicitaties te verplichten. "Het is belangrijk om mensen die werk zoeken te blijven motiveren. Daarom dienen we een voorstel in om werkgevers op gerichte sollicitaties te laten antwoorden" zegt Meryame Kitir. 

Lees hieronder het stuk dat hierover verscheen in Het Belang Van Limburg (door Yves Lambrix)

Velen onder u hebben het wellicht al eens meegemaakt: van de tientallen sollicitatiebrieven die u destijds stuurde, werden er maar bitter weinig beantwoord. Als het van sp.a-Kamerfractieleider Meryame Kitir afhangt, is dat binnenkort verleden tijd. Zij dient vandaag een voorstel in dat bedrijven verplicht een antwoord te sturen aan mensen die voor een vacature hebben gesolliciteerd. De meerderheidspartijen zijn haar voorstel alvast niet ongenegen.

Een eigen bevraging in de zomer van 2010 van het toenmalige consumentenprogramma 'Peeters & Pichal' leerde dat slechts een op de drie bedrijven op een ingestuurde sollicitatie had geantwoord. Bij sollicitaties per brief bleef een antwoord in vier gevallen op de vijf uit, bij sollicitaties per mail was dat de helft. Ondertussen zijn deze percentages bevestigd door representatieve enquêtes van onder meer de jobsite Stepstone. “Uit de onderzoeken blijkt dat de sollicitanten onbeantwoorde brieven als erg frustrerend ervaren”, zegt Meryame Kitir.

Aanpassingen

Ondertussen heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een advies uitgebracht over het wetsvoorstel van Meryame Kitir. Het kreeg de steun van de vakbonden. De werkgeversorganisaties stelden zich kritisch op: ze erkenden dat het beantwoorden van een sollicitatie een elementaire beleefdheidsvorm is, maar brachten toch een negatief advies uit.

Om aan hun bezwaren tegemoet te komen, heeft Kitir nu een amendement met een aantal aanpassingen aan haar wetsvoorstel ingediend. “Zo zal de verplichting enkel gelden voor vacatures die het bedrijf heeft uitgeschreven, en dat voor kandidaturen die beantwoorden aan het gevraagde profiel. Zogenaamde vrije sollicitaties worden dus niet geviseerd”, zegt de Maasmechelse. “Sollicitanten hebben ook niets aan nietszeggende standaardantwoorden of -brieven. Om die reden vragen we om in de antwoorden aan de sollicitanten ook een korte motivering te geven waarom de kandidaat die beantwoordt aan het gevraagde profiel niet werd weerhouden. Deze informatie is immers relevant voor de kandidaat zelf, want zo kan hij zijn toekomstige sollicitaties gerichter opstellen en beter formuleren waardoor de slaagkans vergroot.”

Unanimiteit?

In de Kamercommissie Sociale Zaken vindt deze namiddag een hoorzitting plaats met experten van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Forem en Actiris) en van de sociale partners. Zij komen uitleggen of ze de aanpassingen in het amendement bevredigend vinden en het wetsvoorstel dus unaniem kunnen onderschrijven.

De meerderheidspartijen zouden het amendement alvast niet ongenegen zijn. De stemming zal wellicht later gebeuren.

Yves LAMBRIX