UNIZO roept zijn leden op om nep-sollicitanten aan te geven (Het Laatste Nieuws, 8/7/'14). Hans Bonte wil nadenken over een kordate aanpak van het probleem maar wijst er ook op dat werkgevers niet altijd de juiste informatie hebben om te oordelen over een mogelijke nep-sollicitatie. “Ik vind het ook bizar dat UNIZO in het verleden elk voorstel om beter te communiceren met sollicitanten afwees wegens een gebrek aan tijd maar hier blijkbaar wel ruimte voor ziet. Als we de problemen op onze arbeidsmarkt willen oplossen zal het van twee kanten moeten komen. Met een rondje zwartepieten op basis van een kleine interne enquête gaan we er niet komen", aldus Bonte. "Schijnsollicitaties zijn voor mij not done”, aldus Bonte. “Maar we moeten ons toch afvragen of het de taak is van werkgevers om schijnsollicitanten te 'ontmaskeren'. Uit mijn contacten met sollicitanten en werkgevers leer ik dat heel wat sollicitanten niet komen opdagen omdat ze intussen al aan de slag zijn of omdat ze een geldige reden hebben om afwezig te zijn. Dat kan een rekruteerder onmogelijk achterhalen. Uiteraard moeten sollicitanten in dergelijke situaties hun verantwoordelijkheid nemen en dat melden aan de werkgever. Wat betreft de 'echte' schijnsollicitaties, die moeten we kordaat durven aanpakken maar dan moet ieder wel de juiste rol opnemen. Controles uitvoeren en maatregelen nemen is een taak van de overheid, niet van een werkgeversorganisatie." Maar Bonte vind dat ook werkgevers bij sollicitaties vaak tekort schieten. "Vandaag weigert UNIZO om afspraken te maken over de antwoordplicht bij sollicitaties. Ik diende samen met mijn collega Meryame Kitir al een wetsvoorstel in waarin werkgevers verplicht worden om per mail of brief te antwoorden wanneer iemand solliciteert op een publieke vacature. Dat is voor ons niet alleen een vorm van beleefdheid, uit onderzoek is ook al gebleken dat werkzoekenden erg gedemotiveerd geraken als ze geen reactie krijgen op hun sollicitatiegesprekken en -brieven. UNIZO vond ons voorstel onrealistisch omdat het te veel werk met zich zou meebrengen. Maar nu vinden ze het plots geen bezwaar om mogelijke schijnsollicitanten aan te geven? Dat begrijp ik niet." "Als we uit de economische crisis willen raken moeten we ten gronde sleutelen aan onze arbeidsmarkt. Vandaag vinden werkgevers en werkzoekenden elkaar onvoldoende. We moeten iets doen aan die mismatch. Maar dan zal het van twee kanten moeten komen. Als werkgevers willen dat sollicitanten laten weten dat ze niet meer geïnteresseerd zijn in de vacature, moeten zij ook bereid zijn om de kandidaten te melden dat ze niet ingaan op hun sollicitatie." Bonte en Kitir dienden hun wetsvoorstel daarom opnieuw in en vragen de dringende behandeling.