Pritty Kaur kwam in 2000 op 11-jarige leeftijd met haar familie in Sint-Truiden aan. Ze leerde ze in een sneltreintempo Nederlands, zodat ze zich al snel kon ontpoppen tot tolk tussen wie Limburgs en wie Hindi, Urdu of Punjabi spreekt. Ook in het vrijwilligerswerk werd ze snel een bekend gezicht. Zo helpt ze mee bij de integratiedienst van Sint-Truiden en is ze actief binnen diverse projecten, zoals het Brugfiguren- en Gutwigproject en Changemakers van het Minderhedenforum en als vrijwillige coach partnergeweld en gezinsgeweld van het Provinciaal Integratiecentrum Hasselt.

Van vrijwilligerswerk alleen kan je natuurlijk niet leven. Pritty was dan ook heel blij toen ze in april 2010 kon starten als administratief medewerker bij de stad Sint-Truiden. “Die job deed ik echt graag. Ik stond in voor opmaak van inventarissen en administratieve dossiers en mocht mee projecten oprichten. Spijtig genoeg was het na twee jaar voorbij.”

Ook haar volgende job, was er een van bepaalde duur. “Als administratief medewerker bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming ondersteunde ik het secretariaat, hielp ik mee het postregistratie systeem beheren, digitaal klasseren en leren werken binnen een paperless office. Allemaal heel interessant, maar helaas ook maar voor zes maanden.”

Sinds eind februari holt Pritty dus weer van het ene jobinterview naar het andere examen, op zoek naar een nieuwe job. “Mijn vorige twee jobs in de administratie bevielen me wel, dus het mag zeker weer zo’n job zijn. In elk geval heb ik al aan een paar examens van de Vlaamse overheid mee gedaan en ben ik geslaagd voor die examens, zodat ik nu op de wervingsreserve sta. Ondertussen blijf ik solliciteren, solliciteren en solliciteren, tot er een job uit de bus valt.”

Bij minister van Werk Monica De Coninck klinkt het verhaal van Pritty bekend in de oren. “Daarom besteden we in ons programma ook extra aandacht aan jobs”, zegt Monica De Coninck. “Hoe meer mensen een job hebben, hoe beter we er allemaal samen voor staan. Wij kiezen voor een concurrentiële economie en maken het onze ondernemers makkelijker, eenvoudiger én goedkoper om jobs te creëren. In de eerste plaats om jongeren aan het werk te helpen en ouderen aan het werk te houden.”

Daarom pleit sp.a voor:

  • Geen mini-jobs, maar wél echte jobs.

  • Met een gerichte lastenverlaging creëren we jobs voor laaggeschoolden, jonge mensen en 55-plussers

  • Met de werkcheque kunnen ondernemers op eenvoudige manier jobs creëren.

  • Eerlijk loon voor eerlijk werk. Wij stoppen sociale dumping.

  • Een minimumloon in elk Europees land.

  • Elke Europese jongere moet 4 maanden na zijn of haar studie een eerste werkervaring vinden.